Nedaleký Vatikán je obyvatelům Nepomucena dobře známý. Ve Svatopetrské bazilice jsme pravidelnými hosty a většina z nás už řádně prozkoumala i expozice ve Vatikánských muzeích. Do Vatikánských zahrad, které zaujímají více než polovinu území městského státu, se však mnozí z nás v sobotu 8. května podívali poprvé. Jde totiž o místo, kam se člověk jen tak nedostane. Díky doprovodu a výkladu otce rektora a otce vicerektora jsme na tomto místě mohli ve dvanáctičlenné skupině strávit krásné dopoledne. Naši pozornost hned na začátku prohlídky upoutal Palác vlády z přelomu dvacátých a třicátých let minulého století, který nápadně připomíná budovu Nepomucena. Jedná se totiž o stavbu podle návrhu architekta Giuseppe Moma, který je zároveň autorem naší české koleje. Zaujala nás například také fontána s motivy ze života svatého Josefa, který je pro církev v tomto roce zvláště aktuální. Fontána byla vybudována za pontifikátu papeže Benedikta XVI. Emeritní papež v současné době pobývá v klášteře “Mater Ecclesiae”, který je rovněž součástí komplexu Vatikánských zahrad. 


Dominik Frič


Fotogalerie


V sobotu 1. května se konal výlet bohoslovců a představených Nepomucena. Na naší cestě jsme navštívili dvě místa. Prvním z nich bylo městečko Roccasecca se zříceninou hradu, kde se narodil a krátce i žil svatý Tomáš Akvinský. Pak jsme se přesunuli do přímořského města Gaeta. Zde jsme se podívali do Sanktuária Nejsvětější Trojice, kde jsme společně slavili mši svatou, po které jsme se mohli podívat na krásnou Turkovu jeskyni (Grotta del Turco) a užívat si krásy starobylého města na pobřeží Tyrhénského moře. Výlet jsme zakončili příjemnou společnou večeří, po které jsme se plni krásných zážitků, které nám nepokazil ani déšť, vrátili zpátky do Říma.

Matěj Pinkas

Fotky z výletu

Nepomucenum se raduje z velkého daru. V úterý 20. dubna 2021 totiž dorazil z brněnské katedrály sv. Petra a Pavla oltář, který naší koleji věnoval biskup Mons. Vojtěch Cirkle. Stane se tak „kouskem domova“ uprostřed Říma, viditelnou připomínkou stálého propojení s českou církví.
Oltář, dílo sochaře Jaroslava Vaňka z roku 1984, byl prozatím po náročné operaci umístěn do atria před hlavní vchod do koleje. V květnu by jej měl do kaple usadit akademický sochař Petr Váňa.
Během velikonoční doby opakovaně slyšíme slova: „On je náš kněz, náš oltář, náš pravý a jediný Beránek“ (preface 5. velikonoční). Těšíme se, až nový oltář pokryjeme plátnem a vyzdobíme květinami,  abychom připravili Pánův stůl ke slavení eucharistické oběti. Těšíme se, až jej osvětlíme svícemi a až z něj Kristus bude prozařovat naše životy. Těšíme se, až nás bude kolem něj Pán shromažďovat. Těšíme se, až se k němu budou kněží sklánět, aby jej líbali, než přistoupí ke slavení vrcholu dne při mši svaté. Těšíme se, až na něj budeme pokládat chléb a víno, ale i své radosti, starosti a oběti. Těšíme se, až uvidíme stoupat dým kadidla slavných bohoslužeb i až před Bohem zavoní modlitby předkládané ve skrytosti. Těšíme se, až před ním budeme otvírat breviář, abychom se modlili spolu s celou církví.
Kéž nás Pán stále více učí, jak se náš život má stát duchovním oltářem, na kterém přineseme oběť svatého života.


 

Jak bylo slíbeno v posledním čísle našeho časopisu Brázda, na internetových stránkách naší koleje je nově k dispozici brožura pojednávající o historii, proměnách a ikonografii nepomucenské kaple sv. Jana Nepomuckého, kterou sestavil náš alumnus, P. Lukáš Jambor. Je k dispozici na jedné ze záložek v horní části stránky, případně můžete využít tento odkaz. Přejeme příjemné čtení a snad i rozjímání nad bohatou duchovní symbolikou, kterou díky mnoha dobrodincům naše kolejní kaple skýtá.V neděli 21. března se v naší koleji kromě páté neděle postní slavil významný krok řady našich současných alumnů v přípravě ke svátostnému kněžství. Pozvání do koleje přijal Mons. Giuseppe Leanza, bývalý nuncius v České republice, který udělil třem bohoslovcům službu akolytátu a dvěma službu lektorátu, tři bohoslovci byli také přijati mezi kandidáty jáhenství a kněžství. Mons. Leanza v homilii vyzdvihl velikost daru kněžství a jeho trvání po celou věčnost, kněz je sacerdos in aeternum. Současně vyjádřil svou vřelou lásku, kterou chová k České zemi, a zvláště k její církvi a biskupům, kterým vzkázal bratrské pozdravy.

 

Vážení přátelé, vyšlo druhé číslo časopisu Brázda v akademickém roce 2020/21, jehož hlavním "tahákem" je rozhovor se sestrou Bohdanou, stálicí nepomucenské komunity. Za všechny obyvatele Nepomucena, zvláště za redakci časopisu, přejeme požehnané prožití Svatého týdne a Velikonoc. Zachovejte nám přízeň i nadále. Číslo ke stažení ZDE.