čtvrtek 13. října 2016

Začal nám nový školní rok, který jsme spolu s českými krajany v Římě jako obvykle zahájili společnou mší sv. v českém jazyce a navazujícím agapé na zahradě koleje. Letos se toto milé setkání uskutečnilo v neděli 2. října. Fotky si můžete prohlédnout zde.


.

pondělí 10. října 2016

Mnozí jistě vědí, že v basilice sv. Petra ve Vatikánu je oltář našeho národního patrona, sv. Václava. Díky tomu zde 28. září slavil kardinál Miloslav Vlk eucharistii pro českou komunitu v Římě za účasti poutníků z ostravsko-opavské diecéze a česko-německého hnutí Ackermann-Gemeinde . Letos se bohoslužba mohla odehrávat vzácně v apsidě basiliky (tedy u nejdůležitějšího oltáře po papežském). Na závěr jsme všichni šli průvodem ke svatováclavskému oltáři. Vaší představivosti může pomoci naše fotogalerie.

Stalo se již tradicí, že bohoslovci z Nepomucena začínají každý formační rok exerciciemi na Mentorelle, mariánském poutním místě, které se nachází v horách východně od Říma. Také letos jsme se zde mohli pod vedením o. exercitátora Pavla Kafky duchovně připravit na další úsek své přípravy ke kněžství. Ve fotogalerii jsou zvěčněné některé okamžiky.


úterý 17. května 2016

Včera 16. května 2016 zemřel kardinál Giovanni Coppa, bývalý nuncius v Československé a České republice, přítel českého lidu i Nepomucena. Přinášíme krátkou vzpomínku na jeho poslední návštěvu naší koleje:
V Papežské koleji Nepomucenum v Římě se slavil svátek svatého Karla Boromejského (4. prosince 2015), po němž nesou jméno sestry, kteří zde žijí. Když jsme se dozvěděli, že má mezi hosty přijít také kardinál Giovanni Coppa, těšili jsme se na milého staršího pána, kdysi prvního nuncia v Československu a v České republice (1990–2001), který si srdce věřících získal svojí snahou naučit se česky. Jak nezapomenutelně se traduje třeba jeho pozdrav obyvatelům našeho hlavního města: „Drasí Prasáci!“
Bohoslovci Petrovi Soukalovi však bleskl hlavou nápad: už se pomalu blížil svátek svatého Mikuláše, při němž hrajeme různé zábavné scénky. Bylo rozhodnuto: hlas kardinála bude trhákem našeho představení! Po slavnostních nešporách při přesunu do refektáře, naší jídelny, Petr s kamerou v ruce odchytil našeho hosta a seznámil ho se svým plánem. Pan kardinál byl mírně na rozpacích – zřejmě podobnou prosbu ještě nezažil. Nicméně svého úkolu se ujal se svěžestí a zase trochu oprášil svoji češtinu.
Lidé v refektáři sice netušili, proč kardinál nejde, ale o měsíc později byli za své čekání odměněni. Hrála se scénka, při níž bohoslovec Dmytro seděl poprvé na vrátnici. Ozval se telefon: „Ecco, cardinale Giovanni Coppa.“ „Vy si ze mě děláte srandu, vy pálivé papričky otce rektora,“ obořil se Dmytro na domnělé spolubratry, kteří si z něj dělají srandu. Nicméně rozhovor s hlasem kardinála Coppy pokračoval dál: „Nevím, kdo je na vrátnici... Kdo je Dmytro?... Já živím ve Vatikánu, to je má národ...“ Scénka sklidila ovace, všichni se pěkně bavili.
O půl roku později, v pondělí 16. května 2016, jsme obdrželi zprávu, že devadesátiletý kardinál Coppa zesnul. Ten, který nenechal na Českou republiku dopustit, odešel k Pánu, právě když Češi slavili v Nepomucenu poutní slavnost Jana Nepomuckého...
Vojtěch Novotný

pátek 29. dubna 2016

Na Vesuvu jsme nakonec nebyli, ač mělo zdolání jeho strmého svahu v původním plánu výletu své místo. Počasí nám nebylo nakloněno. Zato jsme si prošli vykopávky v nedalekém Herculaneu, což je jedno ze tří největších měst, které pohřbil výbuch Vesuvu v roce 79 po Kristu. Po obědě na břehu mořském jsme se pak vydali navštívit kolébku západního mnišství - horu Monte Cassino, která je již půl druhého tisíciletí domovem Benediktinských mnichů. Zde - na místě odpočinku sv. Benedikta a sv. Scholastiky - jsme slavili mši svatou.

Sledujte naše kroky prostřednictvím fotogalerie.


čtvrtek 28. dubna 2016

V sobotu 23. dubna jsme si v bazilice sv. Petra ve Vatikánu připomínali 1060 let od narození sv. Vojtěcha. Za předsednictví Miloslava kardinála Vlka jsme u oltáře sv. Jana Pavla II. slavili mši svatou, a to ve společnosti bratří a sester ze Slovenského, Maďarského a Polského velvyslanectví, kteří se společně s námi hlásí k duchovnímu dědictví Libického rodáka. Bohoslužbu doprovodil smíšený sbor z České republiky.

Více již v naší fotogalerii.