Vážení a milí čtenáři,
skončila zima a jaro je zde, v Římě, v plném proudu. Blíží se velikonoční svátky a to je období, kdy se k vašim rukám pravidelně dostává druhé číslo časopisu Brázda. Naleznete v něm pravidelné rubriky, příkladem Kroniku nebo cyklus na pokračování Posidius, na které jste zvyklí. Dále vás čekají úvahy a žertovné odstavce z „klávesnic“ nepomucenských alumnů, kteří vám tímto podprahově sdělují, čím žijí.
Závěrečné stránky patří komixům, které se staly oblíbenou rubrikou našeho časopisu. Krátká myšlenka nesoucí důležité sdělení a prozrazující aktuální dění v koleji pomocí obrazu oživuje jinak černobílé stránky tohoto časopisu.
Časopis si můžete přečíst v elektronické podobě na tomto odkazu.

Na úterý 26.3. byla přeložena tradiční postní meditace Lateránské univerzity, na které studují všichni nepomucenští bohoslovci. Ve zveřejněné zprávě sice bylo uvedeno, že se meditace uskuteční za přítomnosti kardinála vikáře Angela De Donatis, ovšem nikoli to, kdo ji má pronést. Proto bylo velkým překvapením, když se ve Velké aule před shromážděnou univerzitou objevil sám papež František. Hned po hymnu Veni Creator následovalo liturgické čtení z knihy Daniel (Dan 3, 25. 34-43), které poté Svatý otec ve své promluvě komentoval. Po asi třicetiminutové promluvě ještě dodal pár slov na vysvětlenou, aby se vzápětí povzbuzujícími slovy rozloučil. Bylo to velmi příjemné nečekané setkání.
Po zkouškách jsme si vysloužili volný čas, se kterým mohl každý naložit podle sebe. Většina bohoslovců jela domů do republiky, někteří zůstali v Římě a jiní jeli dále poznávat Itálii. Do nového semestru jsme vstoupili rekolekcí od P. Karla Skočovského, který studuje doktorát na Institutu sv. Jana Pavla II. pro vědy o manželství a rodině. Ve dnech 26.2. – 4.3. nás navštívil Teologický konvikt. Rok v teologickém konviktu je prvním rokem formace ke kněžství. Je společný pro české a moravské diecéze a sídlí v Olomouci. Přijeli i jeho představení, včetně prefekta konviktu, jáhna Lukáše Mocka, který ještě minulý rok studoval v Nepomucenu a proto Řím velmi dobře zná.
Po Vánocích, které jsme trávili u svých rodin, jsme se vrátili zpět do Říma. Návrat byl na svátek Zjevení Páně – Tři krále. No, a protože to byla zároveň i první neděle v měsíci, tak jsme u nás měli mši svatou v češtině. Té tentokrát předsedal P. Pavel Schwarz. Otec Pavel v současné době řídí poutní dům Velehrad v Římě.
V neděli večer také proběhlo tradiční žehnání pokojů  celém domě i v domě sester. Podle starého zvyku jsme požehnanou křídou nadepsali každé dveře, následně jsme pokoje vykropili svěcenou vodou a vykouřili kadidlem. Díky kadidlo jsme zjistili, že náš požární hlásič opravdu funguje a že má opravdu velmi nepříjemný zvuk.
Následující pondělí jsme začali poslední týdny semestru, po nichž už následovalo zkouškové. Pro tři z nás to byla první zkušenost zkoušek v italštině. Fotogalerie
Vážení čtenáři,
k vašim zrakům se opět po delší době dostává zbrusu nové číslo časopisu nepomucenských alumnů Brázda. Je nové! Je překvapivé! Je vaše! Sami budete moci posoudit, zda je nové dostatečně. Mnozí z vás již obdrželi tištěnou formu, kterou jste si mohli pročíst pod vánočním stromečkem. Malým dárkem, který vám chystáme servírovat pravidelně, v každém čísle brázdy, je komix. Jménem všech autorů článků, redakce a spolupracovníků časopisu Brázda vám přeji příjemný kulturní zážitek při četbě.
Časopis si můžete přečíst v elektronické podobě na tomto odkazu.

Do adventní doby jsme vstoupili, společně s krajany, českou mší svatou na první nedělí adventní. V této době radostného očekávání jsme mohli v semináři prožít dvě akce.
Tou první byla již tradiční Mikulášská. Na tu si různé skupinky připravili krátká představení. Mohli jsme tedy shlédnout představení bohoslovců, představených semináře, zde studujících kněží (ze tří jazykových oblastí) i našich sester Boromejek.
Druhou akcí byl večer s přízviskem „Česko zpívá koledy“. Tato akce připadla na stejný den, kdy zástupci českobudějovické diecéze a pivovaru Budvar předali svatému otci vánoční dar. Díky tomu jsme večer mohli prožít i s nimi.
Advent jsme v Římě pomyslně zakončili poslední středou před Vánoci, kdy jsme v poledne společně s celou fakultou slavili mši svatou v Římském semináři.