pondělí 16. října 2017

Nový školní rok jsme zahájili s českými krajany v Římě společnou mší svatou a navazujícím agapé na zahradě koleje. Mši svatou sloužil otec Roma Czudek, vícerektor Nepomucena. Toto milé setkání se uskutečnilo v neděli 5. října. Fotky si můžete prohlédnout zdeTyto mše svaté v českém jazyce se konají během akademického roku, až na výjimky, vždy první neděli v měsíci v 10.00 hodin.


Svátek českého národního patrona, svatého Václava, oslavila česká komunita v Římě mší svatou v bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Hlavním celebrantem byl biskup královéhradecké diecéze Mons. Jan Vokál. V přímluvách jsme prosili za zesnulého kardinála Miloslava Vlka, který každoročně této mši svaté předsedal a byl jejím horlivým propagátorem. Tato událost je organizována každý rok ve spolupráci Nepomucena a Velvyslanectví České republiky při Svatém stolci. Mnozí jistě vědí, že v této bazilice je krásný oltář, zasvěcený tomuto českému knížeti.


Bohoslovci začínají každý formační rok exerciciemi na Mentorelle. Toto mariánské poutní místo, jehož historie sahá až do počátku 4. století, se nachází v horách východně od Říma. Tento rok bohoslovce provázel otec Ondřej Salvet, farář v Praze Kolodějích a zároveň vyučující fundamentální teologie na Katolické teologické fakultě UK. Tématem jeho promluv byla "naděje Božího synovství" dle osmé kapitoly listu Římanům. Některé okamžiky jsou zachyceny ve fotogalerii

neděle 18. června 2017

"Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas," praví Kazatel. No a nepomucenský alumnus by mohl dodat: "Je čas Brázdu psát a čas Brázdu vydávat." S radostí mohu oznámit, že právě nastal ten druhý zmíněný (alespoň, co se týká letošního třetího a posledního, prázdninového vydání). Vedle příjemného počtení vám tak za celou kolej přeji krásné prázdniny.


Při příležitosti 75. výročí vyvraždění Lidic nacisty navštívil věčné město (a také Nepomucenum) kardinál Dominik Duka. I my jsme se tak účastnili některých z připomínkových akcí, jmenovitě mše sv. za oběti dětských válek v basilice Svatého Kříže v Jeruzalémě a mše sv. v kostele sv. Marcelina a Petra, titulárním kostele kardinála Duky.

Další informace spolu s fotografiemi jsou ke zhlédnutí na následujících odkazech


                                           (zdroj: církev.cz)

středa 7. června 2017

Nastal červen, celá kolej právě vyvíjí horečnaté studijní úsilí charakteristické pro každé zkouškové období. Jinými slovy, prázdniny už jsou opravdu za dveřmi. No a je dobrým zvykem koleje akademický rok společně začínat a končit. Druhé zmiňované se tradičně spojuje s oslavou našeho patrona Jana Nepomuckého. Ta se sice odehrála již v polovině května, nicméně z výše uvedených důvodů její náboj charakterizuje i po ní následující týdny, ve kterých se právě teď nacházíme. Alespoň částečný obrázek si můžete udělat sami.