Vážení přátelé koleje, zvláště pak vy, kteří neskrýváte svůj obdiv k našim milovaným sestrám svatého Karla Boromejského a myslíte na ně v modlitbách. Naše malá nepomucenská komunita sester přijala do svého společenství novicku: sestru SM. Škodu Rapid Spaceback 1,0 TSI. Tato novicka byla představenou osvobozena od striktní povinnosti hábitu, rozhodla se však pro mariánskou spiritualitu, odívá se tedy do modré barvy. Ihned po nástupu do koleje Nepomuceno jí byla svěřena funkce. Dostala na starosti apoštolské i jiné cesty celé komunity, popřípadě i těch šťastných, které k nějaké cestě sestry přizvou. Novicka již plně zapadla do komunity, i když je zarytou abstinentkou, již od narození drží benzínovou dietu. Sestra se těší dobré kondici a již od jejího příjezdu se stala miláčkem komunity. Je oblíbená pro svou milou a přívětivou povahu. Sestry si jí váží pro její skutečnou loajalitu a představená komunity se přiznala, že si jí velice cení pro její poslušnost, která hraničí s takřka neomezenou manipulovatelností. Jediný nedostatek však sestry spatřují v její neochotě zapojit se do komunitních prací (vaření, praní, dokonce ani služby na vrátnici) a společných modliteb v kapli. Avšak vše vynahrazuje službou na cestách.
Přejeme tedy naší milé novicce a celé komunitě sester mnoho krásných společných chvil, bezpečných cest, vždy s Kristem, a požehnaných návratů domů.


Studium v Římě začíná v září intenzivním měsíčním kurzem italštiny. Tento čas ovšem nevěnujeme pouze studiu, ale snažíme se i poznat Řím a jeho okolí. A tak jsme v sobotu 8.9. vyrazili tři bohoslovci a představení do městečka Ferriére di Conca. Zde jsme navštívili dům, ve kterém žila a kde také později byla ubodána svatá Marie Goretti. Poté jsme pokračovali do vedlejšího města Nettuna, kde svatá Marie svým zraněním podlehla. V místním kostele, kde je uloženo její tělo, jsme se krátce pomodlili. Navštívili jsme i zdejší muzeum, které nastiňuje její život a popisuje proces jejího svatořečení. Výlet jsme završili koupáním v moři.

Hle, jak je dobré a jak milé, když bratři bydlí pospolu. Žl 133, 1 Tímto veršem začíná poslední časopis Brázda tohoto roku. I my jsme byli pospolu v Monte Sant'Angelo (první snímek), v San Giovanni Rotondo (druhý) a setkali se na zahradě naší koleje (poslední fotografie). Časopis si můžete přečíst v elektronické podobě na tomto odkazu. Přejeme obohacující četbu a požehnaný čas!
Po dlouhých 49 letech spočinuly v naší kapli ostatky Josefa kardinála Berana. Byla to pro naši kolej velká Boží milost a čest. Kardinál zde strávil poslední chvíle svého života. V den svého odchodu do nebeského království, 17. května 1969, v naší kapli ještě odsloužil svou poslední mši svatou. Všichni, kdo přišli do naší koleje, měli prostor k tiché modlitbě a k uctění ostatků tohoto velkého člověka. Ve čtvrtek v 19 hodin jsme s ním prožili slavnostní mši svatou. Předsedal jí Jozef kardinál Tomko ze Slovenska a kazatelem byl Zdenek Wasserbauer, jmenovaný pomocný biskup pražský. Ve své promluvě se zaměřil mimo jiné na slova z Ex 13. kapitoly: "Mojžíš vzal s sebou Josefovy kosti. Ten totiž zavázal Izraelce přísahou: „Až vás Bůh navštíví, vynesete odtud s sebou mé kosti.“" Někteří naši bohoslovci doprovodili kardinála Berana až do katedrály sv. Víta v Praze.

Snímky: Roman Albrecht / Člověk a víra

Nabízíme vám snímky z našeho archivu, které zachycují poslední chvíle kardinála Josefa Berana na této zemi a jeho pohřeb v roce 1969. Snímky naleznete na tomto odkazu. Pro zveřejnění těchto fotek je třeba citovat jejich zdroj: Archiv Papežské koleje Nepomucenum. 

Také přikládáme email, který pojednává o fotografovi:
Drahý spolubratře,
ozývá se Ti P. František Blažek, který dělal velkou část těch fotografií, a téměř všechny je vyvolával. Měl jsem tehdy v Nepomucenu všechna ta fidlátka na dělání fotek. Jak se v životě stává, po různých přemetech a dramatech teď žiji v Hromové zátoce (anglicky Thunder Bay) na severu Ontaria a na podzim mi bude 75 let. Památný fotoaparát, který fotografoval papeže a kardinály a nepomučedníky, skončil vysoko v horách v Peru v rozvodněné řece, do které se se mnou a s mým koněm zřítil most. Koně jsem zachránil a mne zachránil můj anděl strážný.
Ty negativy také skončily někde v Peru a všechno mi jen potvrdilo, že fotografie jsou dobré, ale opravdové vzpomínky člověk musí nosit v srdci.
Teď se jen modleme jeden za druhého, abychom se po tom vandrování zase sešli v Boží náruči. Tam budeme mít dost času si všechno sdělit a vysvětlit.
Každý den, když propouštím lidi po mši svaté, jim ukládám, aby se drželi katolické víry, což není nic jednoduchého. Tak se tam také vy držte katolické víry a Pán Bůh ať vám všem žehná.
P. František Blažek
Přijměte naše pozvání k účasti na slavnosti návratu Josefa kardinála Berana do vlasti. 
K zobrazení plakátu můžete využít tento odkaz.

Čtvrtek 19. 4. 2018

18.30 Příjezd kolony s ostatky kard. Berana do Nepomucena
19.00–20.00 Mše svatá, loučení české komunity. 
Hlavní celebrant Jozef kardinál Tomko, kazatel Mons. Zdenek Wasserbauer
20.00–22.00 Možnost uctění ostatků v kapli koleje
20.00–21.30 Občerstvení, setkání s krajany

Pátek 20. 4. 2018

8.00–12.00 Možnost uctění ostatků v kapli
11.00–13.00 Setkání pro pracovníky médií, představení koleje 
a návštěva míst spojených s kardinálem Beranem
13.30–14.30 Oběd
14.45–15.15  Obřady rozloučení
15.30 Odjezd na Mezinárodní letiště G. B Pastine – Roma-Ciampino

Pontificio Collegio Nepomuceno 
Via Concordia, 1, I - 00183 ROMA 
collegium@nepomucenum.it
+39 06 772 6571