Třetí víkend v březnu jsme u příležitosti rekolekce navštívili klášter sester trapistek ve Vitorchianu. Během tohoto času ztišení jsme se účastnili liturgických modliteb sester a naslouchali promluvám otce Miroslava Konštance Adama OP. Jeho promluvy byly zaměřeny na prohloubení osobního vztahu s Bohem každého z nás s přihlédnutím na život našeho kolejního společenství jako celku. Rekolekce jsme zakončili nedělní mší svatou, při které jsme sestrám zazpívali postní hymnus Soudce všeho světa, Bože. Poté jsme se vydali na cestu zpět do Nepomucena.
P. Miroslav Konštanc Adam OP
Dnes jsme se probudili do bílého rána. Nasněžilo! Tento úkaz byl zde viděn naposledy před šesti lety. Po ranní mši svaté jsme příchod "českého počasí" oslavili po svém. Sněhulák má místo uhlí kiwi a mrkev nahradil banán. Místní doprava byla tristní a na univerzitě se neučilo. Do školních lavic přišli jen ostřílení studenti naší koleje a několik odvážlivců z římského semináře, který je od univerzity vzdálen 50 metrů. Chladnou nepřítomnost učitelů jsme nahradili teplým cappuccinem.
(PF)
Olomoucký arcibiskup Jan Graubner slavil úterý 13. února mši svatou u příležitosti svátku slovanských věrozvěstů. Bohoslužba proběhla v římské bazilice sv. Klimenta v předvečer 1149. výročí věrozvěstova úmrtí. Této slavnosti se zúčastnili také zástupci dalších slovanských národů. Po mši svaté šel průvod k hrobu sv. Cyrila. Na samotný závěr bylo připraveno výborné občerstvení. Více snímků v galerii.
Přinášíme vám prezentaci zachycující poslední hodiny života Josefa kardinála Berana, který svým nuceným exilem připomínal celému světu těžký úděl církve v Československu. Pan kardinál poslední chvíle své pozemské pouti strávil v naší koleji. Jeho poslední vůle bude naplněna v dubnu převozem jeho ostatků do katedrály svatého Víta v Praze.

Pro větší zobrazení klikněte na snímek, nebo na tento odkaz.
Autor: Pavel Fiala
V neděli 4. února jsme společně s krajany žijícími v Římě slavili mši svatou. Předsedal jí otec František Staněk, kněz ostravsko-opavské diecéze a student Papežské diplomatické akademie v Římě. Po mši svaté jsme měli příležitost se společně setkat a okusit dobrou buchtu. Přiložené foto je malá ochutnávka této slavnostní atmosféry. 
 
A nome della comunità del Pontificio Collegio Nepomuceno a Roma mi permetto di invitarvi
alla celebrazione della liturgia eucaristica solenne
che si terrà il 13 febbraio 2018 alle ore 18.30
nella Basilica di San Clemente sulla Via Labicana
in occasione della festa dei Santi Patroni d’Europa Ss. Cirillo e Metodio.
La Santa Messa sarà presieduta da S. Ecc. Rev. Jan Graubner,
arcivescovo di Olomouc in Repubblica Ceca 
e custode dell‘importante santuario dei Ss. Fratelli a Velehrad in Moravia.
Dopo la celebrazione seguirà un rinfresco.
I sacerdoti che desiderano concelebrare sono pregati di portarsi il camice e la stola bianca.

Rev. Petr Šikula, rettore
Tel: 067 726 571