A je to tady! Druhé číslo Brázdy v letošním akademickém roce je na světě. Stáhnout si ho můžete z tohoto odkazu. Přejeme vám, našim příznivcům, požehnané Velikonoce a zachovejte nám přízeň i nadále. Upozornění: Toto číslo Brázdy je vzhledem ke karanténním opatřením, která postihla většinu zemí Evropy, distribuováno pouze elektronicky.

Karanténa

Vážení přátelé a příznivci Papežské koleje Nepomucenum.
Ve světle aktuálních událostí se mnozí z Vás obávají o zdraví a bezpečnost obyvatel koleje. Rádi bychom Vás všechny ujistili, že se všichni těšíme dobrému zdraví, zachováváme chladnou hlavou a dobrou mysl. I přes mnohá úskalí jsme se rozhodli neopouštět Řím. Každodenní život koleje se sice změnil, ale i nadále se snažíme dostát všem povinnostem, které k formaci ke kněžství patří. Vědomi tíživé situace ve světě, spojujeme se v modlitbě za všechny naše blízké, přátele, a zvláště pak za nemocné a umírající. V našich modlitbách také nezapomínáme na naši milovanou vlast. S důvěrou setrváváme před Nejsvětější svátostí v adoraci, abychom prosili za dar odvrácení této veliké rány pro svět. S vědomím, že nespočet křesťanů se ocitlo v okamžiku bez možnosti fyzicky se účastnit mše svaté, obětujeme vděčně tyto chvíle právě za všechny, jenž touží po uzdravení ve svátostech. 
S důvěrou tedy očekáváme, a za to i prosíme, uzdravení světa a růst lidstva ve víře v Krista.

V modlitbách, 


Představení, kněží, sestry,
alumni a spolupracovníci
 Papežské koleje Nepomucenum

Jako již tradičně před Vánoci, i letos přinášíme první letošní číslo časopisu Brázda. Doufáme, že vám zpříjemní poslední adventní a vánoční dny. Tímto vám také přejeme požehnané vánoční svátky a těšíme se na vás s časopisem Brázda i v příštím roce.
Časopis si můžete přečíst v elektronické podobě na tomto odkazu. 

Tak jako každý rok, proběběhla začátkem adventu v naší koleji tradiční Mikulášská. Celý večer jsme začali společným slavením nešpor. Po nich násladoval bohatý program, který si připravili jak bohoslovci, kteří nacvičili představení o Šípkové Růžence, tak také ostatní obyvatelé Nepomucena. Naši kněží si připravili tradiční zpěvy a tance ze zemí, ze kterých pocházejí. Své vystoupení si nacvičili také představení a sestry Boromejky.

Fotogalerie


Jako každý rok jsme i letos začali studium týdenní duchovní obnovou, při které jsme stejně jako minulý rok využili pohostinnosti sester kamiliánek (http://www.camilliane.org/) v jejich klášteře nedaleko za Římem. Kromě šesti bohoslovců, kteří v Nepomucenu pokračují, přijelo už o měsíc dřív na jazykový kurz šest nových studentů.
Kdo je náš Dobrý pastýř, a jak se i my můžeme jednou stávat dobrými pastýři, nám během duchovních cvičení ukazoval P. Prokop Siostrzonek, arciopat břevnovský. Během celých exercicií jsme rozjímali nad 23. žalmem z pohledu diecézního kněze, zkušeností benediktinské řehole, moudrosti pouštních otců a života afrického pastýře ovcí, který o tomto žalmu napsal vlastní knihu.
Když se naše duše občerstvila, vyzkoušeli jsme, jak moc jsme nově naplněni Duchem svatým, při volbě prefekta. S naprostou většinou hlasů byl zvolen Michal Staufčík. K jeho službě mu gratulujeme a přejeme otevřenost pro vedení od Dobrého pastýře.
  V nedeľu 15. septembra 2019, na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, ďakoval kardinál Jozef Tomko za štyridsať rokov v biskupskej službe svätou omšou pri oltári nad hrobom sv. Jána Pavla II. v bazilike sv. Petra vo Vatikáne.
Slávnosti sa zúčastnili veľvyslanci, kňazi, rehoľné sestry, bohoslovci z Nepomucenu ale i slovenskí a českí pútnici a veriaci žijúci v Ríme.
Hlavnými koncelebrantmi jubilujúceho kardinála boli košický eparcha, Vladyka Milan Chautur a Mons. František Novajovský, pracovník vatikánskeho Štátneho sekretariátu, ktorý sa prihovoril otcovi kardinálovi aj v homílii. Okrem iného pripomenul, že kardinál Jozef Tomko pôsobil ako „prvý misionár Svätého Otca“ na čele Kongregácie pre evanjelizáciu národov a naplno pracoval v budovaní Cirkvi po celom svete.
Táto svätá omša bola nádherným poďakovaním za všetky dary, ktoré kardinál Tomko počas svojho života dostal od milostivého Pána.
Aj my sa pripájame k blahoželaniu a modlitbou prosíme o ďalšie milosti a roky plodného života pre pána kardinála.
František Šary, bohoslovec