V nedeľu 15. septembra 2019, na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, ďakoval kardinál Jozef Tomko za štyridsať rokov v biskupskej službe svätou omšou pri oltári nad hrobom sv. Jána Pavla II. v bazilike sv. Petra vo Vatikáne.
Slávnosti sa zúčastnili veľvyslanci, kňazi, rehoľné sestry, bohoslovci z Nepomucenu ale i slovenskí a českí pútnici a veriaci žijúci v Ríme.
Hlavnými koncelebrantmi jubilujúceho kardinála boli košický eparcha, Vladyka Milan Chautur a Mons. František Novajovský, pracovník vatikánskeho Štátneho sekretariátu, ktorý sa prihovoril otcovi kardinálovi aj v homílii. Okrem iného pripomenul, že kardinál Jozef Tomko pôsobil ako „prvý misionár Svätého Otca“ na čele Kongregácie pre evanjelizáciu národov a naplno pracoval v budovaní Cirkvi po celom svete.
Táto svätá omša bola nádherným poďakovaním za všetky dary, ktoré kardinál Tomko počas svojho života dostal od milostivého Pána.
Aj my sa pripájame k blahoželaniu a modlitbou prosíme o ďalšie milosti a roky plodného života pre pána kardinála.
František Šary, bohoslovec

Po stopách svaté Marie Goretti


Letos se v Nepomucenu objevilo již v polovině srpna kvůli jazykovému kurzu šest nových bohoslovců. Během volnějších letních týdnů před začátkem akademického roku jsme tedy měli příležitost seznamovat se s krásami Říma i jeho okolí. V neděli 18.8. jsme, zatím ještě ve skromném počtu, vyrazili na výlet či malou pouť za světicí, jejíž kratičký život pro nás dnes může být velkým svědectvím. Svatá Marie Goretti byla ve svých jedenácti letech smrtelně poraněna starším chlapcem Alessandrem, když mu nechtěla být po vůli. Před svou smrtí svému vrahovi odpustila s tím, že ho chce mít jednou v nebi blízko u sebe. Alessandro se později obrátil a po odpykání trestu se věnoval péči o nemocné v jedné kapucínské ošetřovně. Měli jsme možnost navštívit dům v Le Ferriere, kde Marie žila a trpěla a přímořské městečko Nettuno, kde 6.7.1902 v nemocnici zemřela a kde je také pohřbena. Světice, jejíž příběh připomíná křesťanské hodnoty, jako je čistota, odpuštění a obrácení, je jistě velmi aktuální pro současnou situaci ve světě a v církvi. Jsme vděční za její přímluvu. Dominik Frič
Na přelomu května a června začíná zkouškové období. Velmi se tak proměňuje náš život v koleji. Přestávají přednášky na univerzitě, začíná domácí studium. Navíc začíná i letní počasí, to ještě více naznačuje, že se blíží i náš odjezd domů. Někteří se s tímto domem na delší dobu loučí, zatímco se připravují na jáhenská svěcení.
Vychází i poslední číslo Brázdy. Slavíme krásná výročí spojená s naší kolejí, tak ani v Brázdě nemůže chybět zastavení se nad těmito událostmi.
Časopis si můžete přečíst v elektronické podobě na tomto odkazu.
Již tradičně jsme se všichni seminaristé spolu s představenými vydali na společný jarní výlet. Ten letošní připadl na víkend 11.-12. května. První zastavení bylo v městě Loreto, kam podle legendy andělé přenesli dům Panny Marie. Stejné místo navštívil necelé dva měsíce před námi papež František a podepsal zde posynodální apoštolskou exhortaci Christus vivit – Kristus žije.
Další společnou zastávkou bylo San Marino. V této nejstarší existující republice na světě jsme strávili následující zbytek dne. Druhý den byl věnován městě Ravenna. První zastávkou byla bazilika svatého Apolináře v Classe. Zde jsme se zůstali na mši svatou. Na tento den navíc připadla 4. neděle velikonoční, kdy se církev zvlášť modlí za duchovní povolání. Pan farář nás tedy požádal, abychom šli všichni bohoslovci v průvodu a abychom během mše seděli v apsidě, která je vyzdobena krásnými mozaikami. Poté jsme se přesunuli už přímo do Ravenny, kde jsme navštívili mnoho pamětihodností. Odpoledne sice začalo pršet, ale i přesto jsme mohli i nadále obdivovat stavby z města, které bylo sídlem císařů. Následující týden, jsme mohli výlet ještě dostatečně vstřebávat, a to díky meditacím nad mozaikami, které nám dával náš otec spirituál.
Fotogalerie
Toto jaro jsme si připomněli dvě významná výročí. Prvním z nich bylo výročí 90 let naší koleje. Ta byla založena na svátek sv. Vojtěcha 23. dubna 1929. Protože však tento rok svátek sv. Vojtěcha připadl do Velikonočního oktávu, během kterého jsme navíc byli doma, musela se místní oslava přesunout na později. Tak jsme slavili až v pondělí 29. dubna. Součástí hlavního programu byl koncert smyčcového orchestru Archi z Kolína. Po jeho skončení následoval další program na zahradě – společné občerstvení u grilu.
Ve čtvrtek 16. května jsme si připomínali patrona naší koleje, sv. Jana Nepomuckého. Večerní mši svaté předsedal arcibiskup Giuseppe Leanza, bývalý apoštolský nuncius v České republice. Následující den jsme vzpomínali na 50. výročí úmrtí kardinála Berana, který zemřel v naší koleji. Byla možnost navštívit i jeho pokoj, kde před 50 lety opustil tento svět.
Fotogalerie
Vážení a milí čtenáři,
skončila zima a jaro je zde, v Římě, v plném proudu. Blíží se velikonoční svátky a to je období, kdy se k vašim rukám pravidelně dostává druhé číslo časopisu Brázda. Naleznete v něm pravidelné rubriky, příkladem Kroniku nebo cyklus na pokračování Posidius, na které jste zvyklí. Dále vás čekají úvahy a žertovné odstavce z „klávesnic“ nepomucenských alumnů, kteří vám tímto podprahově sdělují, čím žijí.
Závěrečné stránky patří komixům, které se staly oblíbenou rubrikou našeho časopisu. Krátká myšlenka nesoucí důležité sdělení a prozrazující aktuální dění v koleji pomocí obrazu oživuje jinak černobílé stránky tohoto časopisu.
Časopis si můžete přečíst v elektronické podobě na tomto odkazu.