Jako každoročně slavíme i letos svátek patrona naší koleje. Letos ovšem je celé to slavení poznamenáno vzpomínkou na zemřelého kardinála Tomáše Špidlíka. Je zde totiž zvykem sejít se na mši za zemřelého třicet dní po úmrtí (tzv. trigesimo), a tento den je právě 16. května, stejně jako liturgická památka sv. Jana Nepomuckého.
Mši sv. 15. května navečer předsedal Kardinál Giovanni Coppa, promluvu pronesl prof. Richard Čemus. Většina promluvy byla v italštině, ale doufám, že v relativně krátkém čase bude k dispozici její text i v češtině, abych jej zde mohl zveřejnit.