Byl listopad roku 1984, slavilo se 100 let české koleje v Římě a Jan Pavel II. navštívil Nepomucenum.

Zde je několik archivních fotografií.




Přivítání v koleji. Zleva: Mons. Škarvada, JP2, Mons. Vrána, P. Špidlík.



V kolejní kapli.



Představování studentů: budoucí rektor Karel Janoušek.



Tohle bylo skutečně mimořádné: papež zůstal na večeři.



Loučení. Typický výraz v papežově tváři.