Byl listopad roku 1984, slavilo se 100 let české koleje v Římě a Jan Pavel II. navštívil Nepomucenum.

Zde je několik archivních fotografií.
Přivítání v koleji. Zleva: Mons. Škarvada, JP2, Mons. Vrána, P. Špidlík.V kolejní kapli.Představování studentů: budoucí rektor Karel Janoušek.Tohle bylo skutečně mimořádné: papež zůstal na večeři.Loučení. Typický výraz v papežově tváři.