I když se příroda tváří, jakoby léto bylo ještě stále v plném běhu, kalendář ukazuje, že jediné léto, které se koná, je to babí. Skončily prázdniny, oslavili jsme slavně svátek patrona české země svatého Václava (kterému se letos dostalo slušné medializace, zde je zpráva TS ČBK). Také doma byl tento svátek slavně slaven, a to za přítomnosti prezidenta republiky, který se k poutníkům obrátil s pozdravem a ujištěním o podpoře těch hodnot, které leží na srdci také křesťanům.

Po týdnu duchovních cvičení, jak je již dobrou tradicí na Mentorelle, začal akademický rok. Ten přinesl do naší koleje jednu velkou změnu: otec vicerektor, Monsignore František Koutný, je od 1.10. rektorem kostela sv. Máří Magdalény v Brně. Po odstěhování se ještě na pár dní vrátí do koleje, kde se s ním rozloučíme při mši svaté v neděli 23.10.

Na jeho místo nastoupil otec Jiří Sedláček, který je již zkušeným Římanem; po mnoho let se staral o poutníky z vlasti v poutním domě Velehrad. Do nové služby mu přejeme hodně Božího požehnání.