Příští česká mše svatá v Nepomucenu bude 9. 11. 2014 od 10:00 hodin. Pozor tedy na tuto změnu, která zohledňuje Vzpomínku na všechny věrné zemřelé 2. 11. 2014.

Těšíme se na společné slavení eucharistie a setkání s vámi.