Studijní program Johannes

Papežská kolej Nepomucenum v Římě nabízí v akademickém roce 2015-2016 stipendium pro Studijní program Johannes. Ve stipendiu je zahrnuto ubytování a strava v Papežské koleji Nepomucenum (září-červen), kurz italštiny (září) a dvousemestrální studium na Teologické fakultě Papežské lateránské univerzity v Římě.Studenty čeká individuální studijní program v rozsahu 10 kurzů za semestr. Kurzy jsou zakončeny zkouškou. Výběr kurzů zohledňuje kompatibilitu se studiem na domovské fakultě pro snazší uznání získaných kreditů.

Studijní pobyt je určen denním studentům magisterského oboru teologie, zvláště seminaristům. Předpokladem pro udělení stipendia jsou:
- dobré studijní výsledky,
- ukončené minimálně 2 roky denního teologického studia na některé z teologických fakult v ČR,
- dobrá znalost italštiny,
- doporučení děkana fakulty,
- doporučení ordináře.

Student seminarista je povinen účastnit se formačního programu v koleji.

Termín podání přihlášek: 1. března 2015 (elektronickou poštou).
Přihláška ke stažení ve formátu PDF

Termín motivačního pohovoru se zájemci: 19. března 2015.
Motivační pohovor se uskuteční v prostorách Arcibiskupského semináře v Praze, Thákurova 3/676 160 00, Praha 6.

Kontaktní adresa:
Pontificio Collegio Nepomuceno
Via Concordia, 1
001 83 ROMA, Italia
E-mail: rektor@nepomucenum.it
Tel.: +39 067 726 5724
Web: www.nepomucenum.it

Kontaktní osoba:
Petr Šikula, rektor koleje