Naposledy k vám přichází Brázda ve školním roce 2014/2015. Přímo na našich stránkách si můžete přečíst kompletní číslo v pdf. Za všechny pisatele Vám náš tým přeje pěkné počtení...
Výročí smrti Mistra Jana Husa jsme si připomněli také v naší koleji a to společně se zástupci církví působících v České republice. Bohoslužbě předsedal kardinál Miloslav Vlk a kázání pronesl kardinál  Walter Kasper. Po společné modlitbě jsme se setkali při agapé v refektáři Nepomucena. Fotografie z ekumenické bohoslužby jsou k nahlédnutí v naší fotogalerii.