Česká komunita v Římě nemá mnoho příležitostí si poslechnout či zazpívat české koledy. V Nepomucenu se tedy před Vánocemi uskutečnil koncert, kde se italsky i česky zpívající a hrající zapojili do společné produkce vánočních písní. Několik fotek je k nahlédnutí zde.


Vánoce jsou již na za rohem. A to znamená spoustu věcí. Mimo jiné však také to, že v Nepomucenu byl před pár dny sv. Mikuláš. A jak už to tak bývá zvykem, na jeho počest se uspořádal slavnostní večer. Společný program zahrnoval velmi vydařené scénky, na kterých se společně podíleli bohoslovci, představení, sestry a další obyvatelé naší koleje. Pro bližší představu se můžete na fotogalerii zde.


Ve spolupráci s Papežskou Lateránskou univerzitou jsme si 22. listopadu připomněli výjimečnou postavu prof. Vladimíra Boublíka. Vynikající příležitostí k tomu bylo představení nové knihy – VLADIMIR BOUBLIK: Alla ricerca di Gesù di Nazaret. Zazněly velmi zajímavé příspěvky o životě a teologii Vladimíra Boublíka. V příspěvcích často zaznívaly osobní vzpomínky na V. Boublíka a jeho dobu, kterou byli přednášející schopni s odstupem času reflektovat velmi obohacujícím způsobem. Fotogalerie je k nahlédnutí zde..
Při příležitosti konce Roku milosrdenství, tedy v neděli 20. listopadu o Slavnosti Ježíše Krista, Krále se z naší kaple ozývaly krásné zpěvy z úst hudební skupiny OCTOVOX ENSEMBLE, kterou tvoří několik členů Národní akademie svaté Cecílie. Pro všechny posluchače to byla jistě velmi povznášející chvíle. Bohužel nemůžeme zprostředkovat hudební zážitek, ale můžete se tady podívat alespoň na vizuální dokumentaci.


První podzimní výlet české koleje v Římě začal jednou nechápavou otázkou. „Kdo v Itálii neví, kde je Cascia?“ Byla to otázka jistého bohoslovce z vyššího ročníku, který tak s pozdviženým obočím reagoval na dotaz svého spolubratra. To byl zase pro změnu bohoslovec, který do věčného Říma přišel o pouhý měsíc dříve z hanácké Olomouce. Inu, svět je větší.  
„Cascia je poutní místo spojené se svatou Ritou,“ začal po prvotním překvapení vysvětlovat představeným a bohoslovcům ten první. A pokračoval: „Výlet bych viděl tak, že začneme ve vesničce Roccaporena. Tam se sv. Rita narodila a je tam středověký kostel, kde má hrob její manžel a děti. Mohla by tam být mše svatá, potom by někdo něco o tom místě řekl a přesunuli bychom se už do samotné Cascie.“ (Cascia se mimochodem opravdu vyslovuje Kaša, takže jsme byli v Kaši. Pozn. autora).
„O sv. Ritě taky nic nevím,“ prohlásil šeptem ten druhý a šťouchl při tom do svého souseda na pohovce. Radši by prý jel do Neapole na špagety. „Nebo na Sicílii mají dobrou pizzu, psali v průvodci,“ uvažoval už poměrně nahlas.
Podrobný životopis sv. Rity ani to, že na Sicílii pro pizzu se za jedno dopoledne autem opravdu dojet nedá, už mu tentokrát nikdo nevysvětloval. Představeným koleje i bohoslovcům se návrh výletu líbil, a tak ho jednomyslně schválili. Navíc se ukázalo, že v okolí Cascie se nachází národní park Monti Sibillini a branou do této horské oblasti že je Nursie, slavné rodiště sv. Benedikta, patrona Evropy. Také je to prý kraj divočáků a vyhlášených uzenin, které se z nich dělají.
V sobotu dopoledne proběhlo vše tak, jak hlavní organizátor naplánoval. Tedy mše svatá ve vesničce Roccaporena následovaná prohlídkou kostela a výkladem pamětihodností, které se pojí se životem sv. Rity. Je to skutečně malebná vesnička s jedním středověkým kostelem, s jednou moderní bazilikou a několika dalšími kamennými domy. To vše obklopují vysoké skály a stánky se soškami slavné rodačky. Z prostranství před bazilikou je možné spatřit na jedné vzdálené skále jeskyni, kam se světice často chodívala modlit. Neporušené tělo sv. Rity leží v nedalekém klášteře augustiniánek, jenž se rozprostírá nad městem Cascia.
Bylo něco po druhé odpoledne a v jedné piknikové zóně národního parku Monti Sibillini právě probíhal úklid po obědě. Někdo při nošení krabic do auta ještě cosi pojídal, někdo už dychtivě hleděl do dálky, kde se zvedala zeleň místních vrchů. Někdo u toho ještě stihl nadšeně vykládat, kolik poutníků to do toho kláštera jezdí, kolik se tam odslouží mší a ty zpovědi by prý nikdo nespočítal. Jedině našeho známého prváka nechávaly takové diskuze chladným; místo toho mu v hlavě šroubovala otázka, zda zůstat na parkovišti se zbytky sekané od oběda, nebo se vydat na dost možná poslední cestu někam do hor.
Nakonec přežili všichni. Představení, sestry boromejky, zaměstnanci koleje i bohoslovci. Cestou zpět do Říma proběhla ještě krátká návštěva Nursie a k večeři pak byly ony vyhlášené kančí klobásy.
Že to je všechno pravda se můžete sami přesvědčit tady.                                                  


V dušičkovém týdnu, konkrétně 4. listopadu,  jsme spolu se sestrami boromejkami oslavili svátek jejich patrona sv. Karla. Sestry se o všechny obyvatele koleje vzorně starají a tak jsme využili této příležitosti, abychom jim poděkovali za všechno, co pro nás dělají. Jak taková "festa" v Nepomucenu vypadá se můžete podívat zde.


Začal nám nový školní rok, který jsme spolu s českými krajany v Římě jako obvykle zahájili společnou mší sv. v českém jazyce a navazujícím agapé na zahradě koleje. Letos se toto milé setkání uskutečnilo v neděli 2. října. Fotky si můžete prohlédnout zde.


.
Mnozí jistě vědí, že v basilice sv. Petra ve Vatikánu je oltář našeho národního patrona, sv. Václava. Díky tomu zde 28. září slavil kardinál Miloslav Vlk eucharistii pro českou komunitu v Římě za účasti poutníků z ostravsko-opavské diecéze a česko-německého hnutí Ackermann-Gemeinde . Letos se bohoslužba mohla odehrávat vzácně v apsidě basiliky (tedy u nejdůležitějšího oltáře po papežském). Na závěr jsme všichni šli průvodem ke svatováclavskému oltáři. Vaší představivosti může pomoci naše fotogalerie.

Stalo se již tradicí, že bohoslovci z Nepomucena začínají každý formační rok exerciciemi na Mentorelle, mariánském poutním místě, které se nachází v horách východně od Říma. Také letos jsme se zde mohli pod vedením o. exercitátora Pavla Kafky duchovně připravit na další úsek své přípravy ke kněžství. Ve fotogalerii jsou zvěčněné některé okamžiky.


Včera 16. května 2016 zemřel kardinál Giovanni Coppa, bývalý nuncius v Československé a České republice, přítel českého lidu i Nepomucena. Přinášíme krátkou vzpomínku na jeho poslední návštěvu naší koleje:
V Papežské koleji Nepomucenum v Římě se slavil svátek svatého Karla Boromejského (4. prosince 2015), po němž nesou jméno sestry, kteří zde žijí. Když jsme se dozvěděli, že má mezi hosty přijít také kardinál Giovanni Coppa, těšili jsme se na milého staršího pána, kdysi prvního nuncia v Československu a v České republice (1990–2001), který si srdce věřících získal svojí snahou naučit se česky. Jak nezapomenutelně se traduje třeba jeho pozdrav obyvatelům našeho hlavního města: „Drasí Prasáci!“
Bohoslovci Petrovi Soukalovi však bleskl hlavou nápad: už se pomalu blížil svátek svatého Mikuláše, při němž hrajeme různé zábavné scénky. Bylo rozhodnuto: hlas kardinála bude trhákem našeho představení! Po slavnostních nešporách při přesunu do refektáře, naší jídelny, Petr s kamerou v ruce odchytil našeho hosta a seznámil ho se svým plánem. Pan kardinál byl mírně na rozpacích – zřejmě podobnou prosbu ještě nezažil. Nicméně svého úkolu se ujal se svěžestí a zase trochu oprášil svoji češtinu.
Lidé v refektáři sice netušili, proč kardinál nejde, ale o měsíc později byli za své čekání odměněni. Hrála se scénka, při níž bohoslovec Dmytro seděl poprvé na vrátnici. Ozval se telefon: „Ecco, cardinale Giovanni Coppa.“ „Vy si ze mě děláte srandu, vy pálivé papričky otce rektora,“ obořil se Dmytro na domnělé spolubratry, kteří si z něj dělají srandu. Nicméně rozhovor s hlasem kardinála Coppy pokračoval dál: „Nevím, kdo je na vrátnici... Kdo je Dmytro?... Já živím ve Vatikánu, to je má národ...“ Scénka sklidila ovace, všichni se pěkně bavili.
O půl roku později, v pondělí 16. května 2016, jsme obdrželi zprávu, že devadesátiletý kardinál Coppa zesnul. Ten, který nenechal na Českou republiku dopustit, odešel k Pánu, právě když Češi slavili v Nepomucenu poutní slavnost Jana Nepomuckého...
Vojtěch Novotný
Na Vesuvu jsme nakonec nebyli, ač mělo zdolání jeho strmého svahu v původním plánu výletu své místo. Počasí nám nebylo nakloněno. Zato jsme si prošli vykopávky v nedalekém Herculaneu, což je jedno ze tří největších měst, které pohřbil výbuch Vesuvu v roce 79 po Kristu. Po obědě na břehu mořském jsme se pak vydali navštívit kolébku západního mnišství - horu Monte Cassino, která je již půl druhého tisíciletí domovem Benediktinských mnichů. Zde - na místě odpočinku sv. Benedikta a sv. Scholastiky - jsme slavili mši svatou.

Sledujte naše kroky prostřednictvím fotogalerie.


V sobotu 23. dubna jsme si v bazilice sv. Petra ve Vatikánu připomínali 1060 let od narození sv. Vojtěcha. Za předsednictví Miloslava kardinála Vlka jsme u oltáře sv. Jana Pavla II. slavili mši svatou, a to ve společnosti bratří a sester ze Slovenského, Maďarského a Polského velvyslanectví, kteří se společně s námi hlásí k duchovnímu dědictví Libického rodáka. Bohoslužbu doprovodil smíšený sbor z České republiky.

Více již v naší fotogalerii.S posledními postními dny přinášíme nové číslo naší Brázdy. Přejeme příjemné počtení během těchto svátečních dní.

Z Blízkého východu se do Evropy nehrne jen pohroma, ale též požehnání. Tři králové zavítali ve středu 6. 1. 2016 také do Nepomucena. O dary nebyla nouze. Více v naší fotogalerii.