Na Vesuvu jsme nakonec nebyli, ač mělo zdolání jeho strmého svahu v původním plánu výletu své místo. Počasí nám nebylo nakloněno. Zato jsme si prošli vykopávky v nedalekém Herculaneu, což je jedno ze tří největších měst, které pohřbil výbuch Vesuvu v roce 79 po Kristu. Po obědě na břehu mořském jsme se pak vydali navštívit kolébku západního mnišství - horu Monte Cassino, která je již půl druhého tisíciletí domovem Benediktinských mnichů. Zde - na místě odpočinku sv. Benedikta a sv. Scholastiky - jsme slavili mši svatou.

Sledujte naše kroky prostřednictvím fotogalerie.


V sobotu 23. dubna jsme si v bazilice sv. Petra ve Vatikánu připomínali 1060 let od narození sv. Vojtěcha. Za předsednictví Miloslava kardinála Vlka jsme u oltáře sv. Jana Pavla II. slavili mši svatou, a to ve společnosti bratří a sester ze Slovenského, Maďarského a Polského velvyslanectví, kteří se společně s námi hlásí k duchovnímu dědictví Libického rodáka. Bohoslužbu doprovodil smíšený sbor z České republiky.

Více již v naší fotogalerii.