Na Vesuvu jsme nakonec nebyli, ač mělo zdolání jeho strmého svahu v původním plánu výletu své místo. Počasí nám nebylo nakloněno. Zato jsme si prošli vykopávky v nedalekém Herculaneu, což je jedno ze tří největších měst, které pohřbil výbuch Vesuvu v roce 79 po Kristu. Po obědě na břehu mořském jsme se pak vydali navštívit kolébku západního mnišství - horu Monte Cassino, která je již půl druhého tisíciletí domovem Benediktinských mnichů. Zde - na místě odpočinku sv. Benedikta a sv. Scholastiky - jsme slavili mši svatou.

Sledujte naše kroky prostřednictvím fotogalerie.