Mnozí jistě vědí, že v basilice sv. Petra ve Vatikánu je oltář našeho národního patrona, sv. Václava. Díky tomu zde 28. září slavil kardinál Miloslav Vlk eucharistii pro českou komunitu v Římě za účasti poutníků z ostravsko-opavské diecéze a česko-německého hnutí Ackermann-Gemeinde . Letos se bohoslužba mohla odehrávat vzácně v apsidě basiliky (tedy u nejdůležitějšího oltáře po papežském). Na závěr jsme všichni šli průvodem ke svatováclavskému oltáři. Vaší představivosti může pomoci naše fotogalerie.