neděle 23. dubna 2017

Před velikonočními svátky zavítal do naší koleje pan Miloš Doležal, autor dvou knih o faráři Josefu Toufarovi. Měli jsme tak možnost slyšet o Toufarově neobyčejném osudu z první ruky. Líčení pana Doležala bylo velmi poutavé, obohacené o jeho pestré zážitky se sbíráním materiálů. Pro fotografickou ilustraci klikněte zde.


.

pátek 7. dubna 2017

Právě vyšlo nové číslo nepomucenského časopisu, ve kterém se vedle popisu nevšedních sportovních zážitků dozvíte také o spojitosti Josefa Toufara s naší kolejí. Letošní druhé číslo Brázdy vám také dále přiblíží pozoruhodný životní příběh Ricarda Escalante. Opomenuta nezůstanou ani témata z oblasti liturgie. Zvláště potěší ty, kteří se zajímají o cyrilometodějskou misii. Všem vřele doporučuji její přečtení, ke stažení zde
.

pondělí 27. března 2017

V minulých dnech v naší koleji proběhly dvě záznamu hodné události. V polovině března k nám zavítal doc. Tomáš Petráček, aby nám přednášel témata z českých církevních dějin (jakožto předmětu, který se na Papežské lateránské univerzitě z pochopitelných důvodů nevyučuje). I pro bohoslovce je moudré řídit se osvědčenou zásadou: Historia magistra vitae. 
Následně se 17. března hrálo fotbalové utkání nepomucenských alumnů a ministrantů pražské arcidiecéze, kteří zde byli na pouti. O tomto velmi vyrovnaném zápase rozhodovaly až penalty. Ve fotogalerii si prosím povšimněte stejnokrojů papežské koleje, na nichž se kromě papežských barev nachází také nepomucenský znak. 


středa 1. března 2017

Během zimního zkouškového období, konkrétně 23. ledna 2017 opět jednou zavládla v papežské koleji sváteční nálada. Otec Josef Mikulášek, ještě loni bydlící v Nepomucenu, ten den obhájil svou doktorskou práci z fundamentální teologie s názvem: Chiesa come comunità di pratica. Un'interpretazione ecclesiologico-fondamentale dell'opera di Etienne Wenger. Mnozí obyvatelé koleje toho byli osobně přítomni, jak můžete vidět ve fotogalerii.