V minulých dnech v naší koleji proběhly dvě záznamu hodné události. V polovině března k nám zavítal doc. Tomáš Petráček, aby nám přednášel témata z českých církevních dějin (jakožto předmětu, který se na Papežské lateránské univerzitě z pochopitelných důvodů nevyučuje). I pro bohoslovce je moudré řídit se osvědčenou zásadou: Historia magistra vitae. 
Následně se 17. března hrálo fotbalové utkání nepomucenských alumnů a ministrantů pražské arcidiecéze, kteří zde byli na pouti. O tomto velmi vyrovnaném zápase rozhodovaly až penalty. Ve fotogalerii si prosím povšimněte stejnokrojů papežské koleje, na nichž se kromě papežských barev nachází také nepomucenský znak. 


Během zimního zkouškového období, konkrétně 23. ledna 2017 opět jednou zavládla v papežské koleji sváteční nálada. Otec Josef Mikulášek, ještě loni bydlící v Nepomucenu, ten den obhájil svou doktorskou práci z fundamentální teologie s názvem: Chiesa come comunità di pratica. Un'interpretazione ecclesiologico-fondamentale dell'opera di Etienne Wenger. Mnozí obyvatelé koleje toho byli osobně přítomni, jak můžete vidět ve fotogalerii.