"Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas," praví Kazatel. No a nepomucenský alumnus by mohl dodat: "Je čas Brázdu psát a čas Brázdu vydávat." S radostí mohu oznámit, že právě nastal ten druhý zmíněný (alespoň, co se týká letošního třetího a posledního, prázdninového vydání). Vedle příjemného počtení vám tak za celou kolej přeji krásné prázdniny.

Při příležitosti 75. výročí vyvraždění Lidic nacisty navštívil věčné město (a také Nepomucenum) kardinál Dominik Duka. I my jsme se tak účastnili některých z připomínkových akcí, jmenovitě mše sv. za oběti dětských válek v basilice Svatého Kříže v Jeruzalémě a mše sv. v kostele sv. Marcelina a Petra, titulárním kostele kardinála Duky.

Další informace spolu s fotografiemi jsou ke zhlédnutí na následujících odkazech


                                           (zdroj: církev.cz)
Nastal červen, celá kolej právě vyvíjí horečnaté studijní úsilí charakteristické pro každé zkouškové období. Jinými slovy, prázdniny už jsou opravdu za dveřmi. No a je dobrým zvykem koleje akademický rok společně začínat a končit. Druhé zmiňované se tradičně spojuje s oslavou našeho patrona Jana Nepomuckého. Ta se sice odehrála již v polovině května, nicméně z výše uvedených důvodů její náboj charakterizuje i po ní následující týdny, ve kterých se právě teď nacházíme. Alespoň částečný obrázek si můžete udělat sami.