Při příležitosti 75. výročí vyvraždění Lidic nacisty navštívil věčné město (a také Nepomucenum) kardinál Dominik Duka. I my jsme se tak účastnili některých z připomínkových akcí, jmenovitě mše sv. za oběti dětských válek v basilice Svatého Kříže v Jeruzalémě a mše sv. v kostele sv. Marcelina a Petra, titulárním kostele kardinála Duky.

Další informace spolu s fotografiemi jsou ke zhlédnutí na následujících odkazech


                                           (zdroj: církev.cz)