Bohoslovci začínají každý formační rok exerciciemi na Mentorelle. Toto mariánské poutní místo, jehož historie sahá až do počátku 4. století, se nachází v horách východně od Říma. Tento rok bohoslovce provázel otec Ondřej Salvet, farář v Praze Kolodějích a zároveň vyučující fundamentální teologie na Katolické teologické fakultě UK. Tématem jeho promluv byla "naděje Božího synovství" dle osmé kapitoly listu Římanům. Některé okamžiky jsou zachyceny ve fotogalerii