Středeční modlitbu nešpor, večeři a společné setkání s námi strávil arcibiskup Jorge Carlose Wong, sekretář pro kněžské semináře v Kongregaci pro klérus. Přiblížil nám své bohaté zkušenosti z pastorace: "Nejen kněží a biskupové formují svěřený lid, ale i naopak lid formuje své pastýře. Účelem seminářů není především výchova filozofů a teologů, ale Ježíšových učedníků a dobrých pastýřů, jak k tomu vede nový řád (tzv. ratio) kněžské formace". Fotografie jsou k dispozici na tomto místě.

Ve středu 8. listopadu otec rektor slavnostně požehnal nově zrekonstruované pokoje v prvním patře Nepomucena. Tyto prostory nově slouží k ubytování kněží a bohoslovců, kteří jsou zde na studijním pobytu. Žehnání se také zúčastnili zástupci firmy, která zařizovala samotnou rekonstrukci. Tento večer se nesl v radostné atmosféře. Více uvidíte ve fotogalerii. 

Při vzpomínce na všechny věrné zemřelé ve čtvrtek 2. listopadu jsme navštívili Kalixtovy katakomby. Naši skupinu tvořili bohoslovci, kněží z koleje Nepomucenum a řeholní sestry. Nejprve jsme absolvovali prohlídku starobylých Kalixtových katakomb s odborným výkladem. Navštívili jsme např. hrobku papežů nebo hrob sv. Cecílie. Měli jsme možnost vidět starobylé nástěnné malby a celkově na sebe nechat působit silnou atmosféru starověkého pohřebiště a míst tajného setkávání pronásledovaných křesťanů. Svou návštěvu jsme završili slavením mše svaté v jedné z kaplí uvnitř katakomb. Mysleli jsme při tom v modlitbě na všechny věrné zemřelé a prosili jsme Boha o milosrdenství pro ně.