Středeční modlitbu nešpor, večeři a společné setkání s námi strávil arcibiskup Jorge Carlose Wong, sekretář pro kněžské semináře v Kongregaci pro klérus. Přiblížil nám své bohaté zkušenosti z pastorace: "Nejen kněží a biskupové formují svěřený lid, ale i naopak lid formuje své pastýře. Účelem seminářů není především výchova filozofů a teologů, ale Ježíšových učedníků a dobrých pastýřů, jak k tomu vede nový řád (tzv. ratio) kněžské formace". Fotografie jsou k dispozici na tomto místě.