Po dlouhých 49 letech spočinuly v naší kapli ostatky Josefa kardinála Berana. Byla to pro naši kolej velká Boží milost a čest. Kardinál zde strávil poslední chvíle svého života. V den svého odchodu do nebeského království, 17. května 1969, v naší kapli ještě odsloužil svou poslední mši svatou. Všichni, kdo přišli do naší koleje, měli prostor k tiché modlitbě a k uctění ostatků tohoto velkého člověka. Ve čtvrtek v 19 hodin jsme s ním prožili slavnostní mši svatou. Předsedal jí Jozef kardinál Tomko ze Slovenska a kazatelem byl Zdenek Wasserbauer, jmenovaný pomocný biskup pražský. Ve své promluvě se zaměřil mimo jiné na slova z Ex 13. kapitoly: "Mojžíš vzal s sebou Josefovy kosti. Ten totiž zavázal Izraelce přísahou: „Až vás Bůh navštíví, vynesete odtud s sebou mé kosti.“" Někteří naši bohoslovci doprovodili kardinála Berana až do katedrály sv. Víta v Praze.

Snímky: Roman Albrecht / Člověk a víra

Nabízíme vám snímky z našeho archivu, které zachycují poslední chvíle kardinála Josefa Berana na této zemi a jeho pohřeb v roce 1969. Snímky naleznete na tomto odkazu. Pro zveřejnění těchto fotek je třeba citovat jejich zdroj: Archiv Papežské koleje Nepomucenum. 

Také přikládáme email, který pojednává o fotografovi:
Drahý spolubratře,
ozývá se Ti P. František Blažek, který dělal velkou část těch fotografií, a téměř všechny je vyvolával. Měl jsem tehdy v Nepomucenu všechna ta fidlátka na dělání fotek. Jak se v životě stává, po různých přemetech a dramatech teď žiji v Hromové zátoce (anglicky Thunder Bay) na severu Ontaria a na podzim mi bude 75 let. Památný fotoaparát, který fotografoval papeže a kardinály a nepomučedníky, skončil vysoko v horách v Peru v rozvodněné řece, do které se se mnou a s mým koněm zřítil most. Koně jsem zachránil a mne zachránil můj anděl strážný.
Ty negativy také skončily někde v Peru a všechno mi jen potvrdilo, že fotografie jsou dobré, ale opravdové vzpomínky člověk musí nosit v srdci.
Teď se jen modleme jeden za druhého, abychom se po tom vandrování zase sešli v Boží náruči. Tam budeme mít dost času si všechno sdělit a vysvětlit.
Každý den, když propouštím lidi po mši svaté, jim ukládám, aby se drželi katolické víry, což není nic jednoduchého. Tak se tam také vy držte katolické víry a Pán Bůh ať vám všem žehná.
P. František Blažek
Přijměte naše pozvání k účasti na slavnosti návratu Josefa kardinála Berana do vlasti. 
K zobrazení plakátu můžete využít tento odkaz.

Čtvrtek 19. 4. 2018

18.30 Příjezd kolony s ostatky kard. Berana do Nepomucena
19.00–20.00 Mše svatá, loučení české komunity. 
Hlavní celebrant Jozef kardinál Tomko, kazatel Mons. Zdenek Wasserbauer
20.00–22.00 Možnost uctění ostatků v kapli koleje
20.00–21.30 Občerstvení, setkání s krajany

Pátek 20. 4. 2018

8.00–12.00 Možnost uctění ostatků v kapli
11.00–13.00 Setkání pro pracovníky médií, představení koleje 
a návštěva míst spojených s kardinálem Beranem
13.30–14.30 Oběd
14.45–15.15  Obřady rozloučení
15.30 Odjezd na Mezinárodní letiště G. B Pastine – Roma-Ciampino

Pontificio Collegio Nepomuceno 
Via Concordia, 1, I - 00183 ROMA 
collegium@nepomucenum.it
+39 06 772 6571
Velikonoční triduum bylo pro nás plné milosti. Na zelený čtvrtek jsme mši svatou, které se říká Missa chrismatis, prožili v bazililice sv. Petra ve Vatikánu. Mše na památku poslední večeře Páně byla v naší koleji. K velkopátečním obřadům a uctění svatého kříže jme přirozeně zvolili baziliku sv. Kříže, a to nejen kvůli často navštěvovaným ostatkům svatého kříže, ale také proto, že to byla titulární bazilika dnes již zesnulého kardinála Miloslava Vlka. 
Nejvíc očekávaná chvíle těchto Velikonoc pro nás byla noční vigilie Vzkříšení, na kterou jsme se již od sobotního rána připravovali. Byla to chvíle, kdy jsme se setkali s papežem Františkem a sloužili při této slavnosti jako ministranti. V dopoledních hodinách a před samotnou mší svatou jsme se zúčastnili nácviku, který vedl papežský ceremonář Mons. Guido Marini. Zaujal nás svou laskavostí a profesionalitou. Po večerním nácviku jsme se setkali se Svatým otcem. Byla to krásná chvíle! Papež František si s každým z nás podal ruku a s úsměvem jemu vlastním nás vyslechl, pokud jsme mu chtěli něco říct, nebo ho poprosit o modlitbu či požehnání. Poté jsme mu asistovali při oblékání do mešních rouch a následovala slavnostní mše svatá. Tu jsme prožili s klidem a radostí, protože jsme vše měli nacvičené. Byla to pro nás velká čest a velmi požehnaná chvíle. 
V neděli jsme byli znovu na mši svaté ve Vatikánu a vyslechli jsme papežovo poselství Urbi et orbi. 
Snímky: L’Osservatore Romano
Text: (PF)
Druhé číslo našeho šasopisu Brázda si můžete zobrazit na tomto odkazu. 
Přejeme pěkné čtení!