Koncem září se i do Nepomucena vrátili všichni bohoslovci. Ti v rámci formace ke kněžství trávili letní měsíce jak odpočinkem, tak prázdninovými praxemi. Ke 12 bohoslovcům, kteří se do Nepomucena vraceli, se připojili další tři noví seminaristé. Ti byli v Římě už od začátku září, kde se věnovali intenzivnímu kurzu italštiny.
Letošní rok jsme zahájili týdenními exerciciemi. Tento rok nás jimi provázel pomocný biskup českobudějovické diecéze Mons. Pavel Posád. Tématem jeho přednášek byla modlitba. Po obecném úvodu, kde připomněl výskyt modliteb v orientálním světě, nám celý týden vykládal modlitbu z pohledu Písma Svatého. O proti předchozím rokům jsme letos přijali pohostinost sester di San Camillo v jejich hlavním klášteře u Říma.