První neděli v listopadu jsme oslavili svátek sv. Karla Boromejského. Tento milánský biskup ze 16. století je známý například pro reformování církve v duchu Tridentského koncilu (např. reformování klášterů, zakládání seminářů…) Pro nás je ale také důležitý tím, že je patronem Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Jak všichni jistě dobře víte, jejich malá komunita je u nás v Nepomucenu. Na slavnostní mši svatou byli pozváni i čeští krajané z Říma.
Před společným obědem byl prostor pro naše poděkování sestrám za vše, co dělají pro Nepomucenum – a že toho není málo! Dále jsme také pogratulovali sestře Blance k jejímu životnímu jubileu.