Po duchovních cvičeních jsme měli poměrně nabitý program. Do semináře jsme se vrátili ve čtvrtek dopoledne 27.9. Ihned po příjezdu jsme si rozlosovali nově zrekonstruované pokoje. Před ubytováním jsme si ovšem museli do pokoje nanosit veškerý nábytek.

Stejný den večer jsme se zúčastnili v bazilice sv. Marcellina a Pietra koncertu dívčího pěveckého souboru DATIO. Soubor působí při Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole sv. Anežky České v Odrách a koncem září byl na turné v Římě.
Následující den jsme oslavili slavnost sv. Václava v bazilice sv. Petra a to v apsidě baziliky u oltáře Katedry. Bohoslužbu vedl hradecký biskup Mons. Jan Vokál a zpěvem doprovázel již zmíněný sbor
DATIO. Po závěrečném požehnání jsme se vydali průvodem k národnímu oltáři sv. Václava, kde jsme zazpívali Svatováclavský chorál a českou hymnu.
Na stejný den připadlo padesáté výročí českého poutního domu Velehrad, kam jsme byli po mši svaté pozváni účastnit se oslavy tohoto výročí.
Následující neděli byla v Nepomucenské kapli krajanská mše svatá. Té se účastnil i velvyslanec České republiky při Svatém stolci se svojí rodinou. Po mši svaté následovalo venkovní občerstvení.