Do adventní doby jsme vstoupili, společně s krajany, českou mší svatou na první nedělí adventní. V této době radostného očekávání jsme mohli v semináři prožít dvě akce.
Tou první byla již tradiční Mikulášská. Na tu si různé skupinky připravili krátká představení. Mohli jsme tedy shlédnout představení bohoslovců, představených semináře, zde studujících kněží (ze tří jazykových oblastí) i našich sester Boromejek.
Druhou akcí byl večer s přízviskem „Česko zpívá koledy“. Tato akce připadla na stejný den, kdy zástupci českobudějovické diecéze a pivovaru Budvar předali svatému otci vánoční dar. Díky tomu jsme večer mohli prožít i s nimi.
Advent jsme v Římě pomyslně zakončili poslední středou před Vánoci, kdy jsme v poledne společně s celou fakultou slavili mši svatou v Římském semináři.