Na přelomu května a června začíná zkouškové období. Velmi se tak proměňuje náš život v koleji. Přestávají přednášky na univerzitě, začíná domácí studium. Navíc začíná i letní počasí, to ještě více naznačuje, že se blíží i náš odjezd domů. Někteří se s tímto domem na delší dobu loučí, zatímco se připravují na jáhenská svěcení.
Vychází i poslední číslo Brázdy. Slavíme krásná výročí spojená s naší kolejí, tak ani v Brázdě nemůže chybět zastavení se nad těmito událostmi.
Časopis si můžete přečíst v elektronické podobě na tomto odkazu.
Již tradičně jsme se všichni seminaristé spolu s představenými vydali na společný jarní výlet. Ten letošní připadl na víkend 11.-12. května. První zastavení bylo v městě Loreto, kam podle legendy andělé přenesli dům Panny Marie. Stejné místo navštívil necelé dva měsíce před námi papež František a podepsal zde posynodální apoštolskou exhortaci Christus vivit – Kristus žije.
Další společnou zastávkou bylo San Marino. V této nejstarší existující republice na světě jsme strávili následující zbytek dne. Druhý den byl věnován městě Ravenna. První zastávkou byla bazilika svatého Apolináře v Classe. Zde jsme se zůstali na mši svatou. Na tento den navíc připadla 4. neděle velikonoční, kdy se církev zvlášť modlí za duchovní povolání. Pan farář nás tedy požádal, abychom šli všichni bohoslovci v průvodu a abychom během mše seděli v apsidě, která je vyzdobena krásnými mozaikami. Poté jsme se přesunuli už přímo do Ravenny, kde jsme navštívili mnoho pamětihodností. Odpoledne sice začalo pršet, ale i přesto jsme mohli i nadále obdivovat stavby z města, které bylo sídlem císařů. Následující týden, jsme mohli výlet ještě dostatečně vstřebávat, a to díky meditacím nad mozaikami, které nám dával náš otec spirituál.
Fotogalerie
Toto jaro jsme si připomněli dvě významná výročí. Prvním z nich bylo výročí 90 let naší koleje. Ta byla založena na svátek sv. Vojtěcha 23. dubna 1929. Protože však tento rok svátek sv. Vojtěcha připadl do Velikonočního oktávu, během kterého jsme navíc byli doma, musela se místní oslava přesunout na později. Tak jsme slavili až v pondělí 29. dubna. Součástí hlavního programu byl koncert smyčcového orchestru Archi z Kolína. Po jeho skončení následoval další program na zahradě – společné občerstvení u grilu.
Ve čtvrtek 16. května jsme si připomínali patrona naší koleje, sv. Jana Nepomuckého. Večerní mši svaté předsedal arcibiskup Giuseppe Leanza, bývalý apoštolský nuncius v České republice. Následující den jsme vzpomínali na 50. výročí úmrtí kardinála Berana, který zemřel v naší koleji. Byla možnost navštívit i jeho pokoj, kde před 50 lety opustil tento svět.
Fotogalerie
Vážení a milí čtenáři,
skončila zima a jaro je zde, v Římě, v plném proudu. Blíží se velikonoční svátky a to je období, kdy se k vašim rukám pravidelně dostává druhé číslo časopisu Brázda. Naleznete v něm pravidelné rubriky, příkladem Kroniku nebo cyklus na pokračování Posidius, na které jste zvyklí. Dále vás čekají úvahy a žertovné odstavce z „klávesnic“ nepomucenských alumnů, kteří vám tímto podprahově sdělují, čím žijí.
Závěrečné stránky patří komixům, které se staly oblíbenou rubrikou našeho časopisu. Krátká myšlenka nesoucí důležité sdělení a prozrazující aktuální dění v koleji pomocí obrazu oživuje jinak černobílé stránky tohoto časopisu.
Časopis si můžete přečíst v elektronické podobě na tomto odkazu.

Na úterý 26.3. byla přeložena tradiční postní meditace Lateránské univerzity, na které studují všichni nepomucenští bohoslovci. Ve zveřejněné zprávě sice bylo uvedeno, že se meditace uskuteční za přítomnosti kardinála vikáře Angela De Donatis, ovšem nikoli to, kdo ji má pronést. Proto bylo velkým překvapením, když se ve Velké aule před shromážděnou univerzitou objevil sám papež František. Hned po hymnu Veni Creator následovalo liturgické čtení z knihy Daniel (Dan 3, 25. 34-43), které poté Svatý otec ve své promluvě komentoval. Po asi třicetiminutové promluvě ještě dodal pár slov na vysvětlenou, aby se vzápětí povzbuzujícími slovy rozloučil. Bylo to velmi příjemné nečekané setkání.
Po zkouškách jsme si vysloužili volný čas, se kterým mohl každý naložit podle sebe. Většina bohoslovců jela domů do republiky, někteří zůstali v Římě a jiní jeli dále poznávat Itálii. Do nového semestru jsme vstoupili rekolekcí od P. Karla Skočovského, který studuje doktorát na Institutu sv. Jana Pavla II. pro vědy o manželství a rodině. Ve dnech 26.2. – 4.3. nás navštívil Teologický konvikt. Rok v teologickém konviktu je prvním rokem formace ke kněžství. Je společný pro české a moravské diecéze a sídlí v Olomouci. Přijeli i jeho představení, včetně prefekta konviktu, jáhna Lukáše Mocka, který ještě minulý rok studoval v Nepomucenu a proto Řím velmi dobře zná.
Po Vánocích, které jsme trávili u svých rodin, jsme se vrátili zpět do Říma. Návrat byl na svátek Zjevení Páně – Tři krále. No, a protože to byla zároveň i první neděle v měsíci, tak jsme u nás měli mši svatou v češtině. Té tentokrát předsedal P. Pavel Schwarz. Otec Pavel v současné době řídí poutní dům Velehrad v Římě.
V neděli večer také proběhlo tradiční žehnání pokojů  celém domě i v domě sester. Podle starého zvyku jsme požehnanou křídou nadepsali každé dveře, následně jsme pokoje vykropili svěcenou vodou a vykouřili kadidlem. Díky kadidlo jsme zjistili, že náš požární hlásič opravdu funguje a že má opravdu velmi nepříjemný zvuk.
Následující pondělí jsme začali poslední týdny semestru, po nichž už následovalo zkouškové. Pro tři z nás to byla první zkušenost zkoušek v italštině. Fotogalerie
Vážení čtenáři,
k vašim zrakům se opět po delší době dostává zbrusu nové číslo časopisu nepomucenských alumnů Brázda. Je nové! Je překvapivé! Je vaše! Sami budete moci posoudit, zda je nové dostatečně. Mnozí z vás již obdrželi tištěnou formu, kterou jste si mohli pročíst pod vánočním stromečkem. Malým dárkem, který vám chystáme servírovat pravidelně, v každém čísle brázdy, je komix. Jménem všech autorů článků, redakce a spolupracovníků časopisu Brázda vám přeji příjemný kulturní zážitek při četbě.
Časopis si můžete přečíst v elektronické podobě na tomto odkazu.