Po zkouškách jsme si vysloužili volný čas, se kterým mohl každý naložit podle sebe. Většina bohoslovců jela domů do republiky, někteří zůstali v Římě a jiní jeli dále poznávat Itálii. Do nového semestru jsme vstoupili rekolekcí od P. Karla Skočovského, který studuje doktorát na Institutu sv. Jana Pavla II. pro vědy o manželství a rodině. Ve dnech 26.2. – 4.3. nás navštívil Teologický konvikt. Rok v teologickém konviktu je prvním rokem formace ke kněžství. Je společný pro české a moravské diecéze a sídlí v Olomouci. Přijeli i jeho představení, včetně prefekta konviktu, jáhna Lukáše Mocka, který ještě minulý rok studoval v Nepomucenu a proto Řím velmi dobře zná.