Po Vánocích, které jsme trávili u svých rodin, jsme se vrátili zpět do Říma. Návrat byl na svátek Zjevení Páně – Tři krále. No, a protože to byla zároveň i první neděle v měsíci, tak jsme u nás měli mši svatou v češtině. Té tentokrát předsedal P. Pavel Schwarz. Otec Pavel v současné době řídí poutní dům Velehrad v Římě.
V neděli večer také proběhlo tradiční žehnání pokojů  celém domě i v domě sester. Podle starého zvyku jsme požehnanou křídou nadepsali každé dveře, následně jsme pokoje vykropili svěcenou vodou a vykouřili kadidlem. Díky kadidlo jsme zjistili, že náš požární hlásič opravdu funguje a že má opravdu velmi nepříjemný zvuk.
Následující pondělí jsme začali poslední týdny semestru, po nichž už následovalo zkouškové. Pro tři z nás to byla první zkušenost zkoušek v italštině. Fotogalerie