Již tradičně jsme se všichni seminaristé spolu s představenými vydali na společný jarní výlet. Ten letošní připadl na víkend 11.-12. května. První zastavení bylo v městě Loreto, kam podle legendy andělé přenesli dům Panny Marie. Stejné místo navštívil necelé dva měsíce před námi papež František a podepsal zde posynodální apoštolskou exhortaci Christus vivit – Kristus žije.
Další společnou zastávkou bylo San Marino. V této nejstarší existující republice na světě jsme strávili následující zbytek dne. Druhý den byl věnován městě Ravenna. První zastávkou byla bazilika svatého Apolináře v Classe. Zde jsme se zůstali na mši svatou. Na tento den navíc připadla 4. neděle velikonoční, kdy se církev zvlášť modlí za duchovní povolání. Pan farář nás tedy požádal, abychom šli všichni bohoslovci v průvodu a abychom během mše seděli v apsidě, která je vyzdobena krásnými mozaikami. Poté jsme se přesunuli už přímo do Ravenny, kde jsme navštívili mnoho pamětihodností. Odpoledne sice začalo pršet, ale i přesto jsme mohli i nadále obdivovat stavby z města, které bylo sídlem císařů. Následující týden, jsme mohli výlet ještě dostatečně vstřebávat, a to díky meditacím nad mozaikami, které nám dával náš otec spirituál.
Fotogalerie