Jako každý rok jsme i letos začali studium týdenní duchovní obnovou, při které jsme stejně jako minulý rok využili pohostinnosti sester kamiliánek (http://www.camilliane.org/) v jejich klášteře nedaleko za Římem. Kromě šesti bohoslovců, kteří v Nepomucenu pokračují, přijelo už o měsíc dřív na jazykový kurz šest nových studentů.
Kdo je náš Dobrý pastýř, a jak se i my můžeme jednou stávat dobrými pastýři, nám během duchovních cvičení ukazoval P. Prokop Siostrzonek, arciopat břevnovský. Během celých exercicií jsme rozjímali nad 23. žalmem z pohledu diecézního kněze, zkušeností benediktinské řehole, moudrosti pouštních otců a života afrického pastýře ovcí, který o tomto žalmu napsal vlastní knihu.
Když se naše duše občerstvila, vyzkoušeli jsme, jak moc jsme nově naplněni Duchem svatým, při volbě prefekta. S naprostou většinou hlasů byl zvolen Michal Staufčík. K jeho službě mu gratulujeme a přejeme otevřenost pro vedení od Dobrého pastýře.