V nedeľu 15. septembra 2019, na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, ďakoval kardinál Jozef Tomko za štyridsať rokov v biskupskej službe svätou omšou pri oltári nad hrobom sv. Jána Pavla II. v bazilike sv. Petra vo Vatikáne.
Slávnosti sa zúčastnili veľvyslanci, kňazi, rehoľné sestry, bohoslovci z Nepomucenu ale i slovenskí a českí pútnici a veriaci žijúci v Ríme.
Hlavnými koncelebrantmi jubilujúceho kardinála boli košický eparcha, Vladyka Milan Chautur a Mons. František Novajovský, pracovník vatikánskeho Štátneho sekretariátu, ktorý sa prihovoril otcovi kardinálovi aj v homílii. Okrem iného pripomenul, že kardinál Jozef Tomko pôsobil ako „prvý misionár Svätého Otca“ na čele Kongregácie pre evanjelizáciu národov a naplno pracoval v budovaní Cirkvi po celom svete.
Táto svätá omša bola nádherným poďakovaním za všetky dary, ktoré kardinál Tomko počas svojho života dostal od milostivého Pána.
Aj my sa pripájame k blahoželaniu a modlitbou prosíme o ďalšie milosti a roky plodného života pre pána kardinála.
František Šary, bohoslovec