A je to tady! Druhé číslo Brázdy v letošním akademickém roce je na světě. Stáhnout si ho můžete z tohoto odkazu. Přejeme vám, našim příznivcům, požehnané Velikonoce a zachovejte nám přízeň i nadále. Upozornění: Toto číslo Brázdy je vzhledem ke karanténním opatřením, která postihla většinu zemí Evropy, distribuováno pouze elektronicky.

Karanténa

Vážení přátelé a příznivci Papežské koleje Nepomucenum.
Ve světle aktuálních událostí se mnozí z Vás obávají o zdraví a bezpečnost obyvatel koleje. Rádi bychom Vás všechny ujistili, že se všichni těšíme dobrému zdraví, zachováváme chladnou hlavou a dobrou mysl. I přes mnohá úskalí jsme se rozhodli neopouštět Řím. Každodenní život koleje se sice změnil, ale i nadále se snažíme dostát všem povinnostem, které k formaci ke kněžství patří. Vědomi tíživé situace ve světě, spojujeme se v modlitbě za všechny naše blízké, přátele, a zvláště pak za nemocné a umírající. V našich modlitbách také nezapomínáme na naši milovanou vlast. S důvěrou setrváváme před Nejsvětější svátostí v adoraci, abychom prosili za dar odvrácení této veliké rány pro svět. S vědomím, že nespočet křesťanů se ocitlo v okamžiku bez možnosti fyzicky se účastnit mše svaté, obětujeme vděčně tyto chvíle právě za všechny, jenž touží po uzdravení ve svátostech. 
S důvěrou tedy očekáváme, a za to i prosíme, uzdravení světa a růst lidstva ve víře v Krista.

V modlitbách, 


Představení, kněží, sestry,
alumni a spolupracovníci
 Papežské koleje Nepomucenum