Syro-malabarská liturgie

Celá komunita Papežské koleje Nepomucenum se denně setkává ke slavení liturgie. Dnes, dne
2. dubna léta Páně 2020, tomu nebylo jinak. Výjimečně jsme se však tentokrát nesešli k liturgii v římském ritu, ale přijali jsme pozvání našich bratří z Indie ke slavení v syro-malabarském ritu. Kněží z Indie v předvečer slavení uskutečnili také krátké setkání, při němž vysvětlili, jak mše v jejich ritu probíhá. Krátce nás seznámili s liturgickými oděvy, prostorem slavení i strukturou mše svaté.
Kolejní kapli bylo nutné na takovou událost náležitě připravit. Liturgický prostor byl poupraven tak, aby vyhovoval více potřebám východní liturgie. Bratři kněží z Indie nás do liturgie uvedli zpěvem v jejich mateřském jazyce, jenž byl následován úvodními obřady, při nichž jsme byli pozdraveni a vyzváni k modlitbě za nemocné a umírající ve světě, za něž zvláště byla mše obětována. Značnou část mše vedli v italském jazyce, abychom se i my mohli aktivně účastnit.
Touto mimořádnou událostí jsme dostali možnost uvědomit si, jak bohatá je naše Matka Církev ve své rozmanitosti, jak důležitá je jednota křesťanů, jak moc je třeba spojit se v modlitbách za potřebné  a jak moc je důležitá mše svatá v životě každého křesťana.