Druhý březnový týden byl pro většinu nepomucenských seminaristů ve znamení intenzivní přípravy na budoucí službu zpovědníků, účastnili se totiž o odpolednách 31. kursu o vnitřním fóru, který pořádala Apoštolská penitenciárie v čele s hlavním penitenciářem Maurem kardinálem Piacenzou a regentem Mons. Krzysztofem Nykielem, jenž působil jako moderátor celého kursu.

Kurs s dlouholetou tradicí byl poprvé přesunut do on-line prostoru. Přes program Skype for Bussines jej sledovalo cca 450 připojených, skutečný počet účastníků však mohl být mnohem větší, jak lze usuzovat ze skutečnosti, že v nepomucenském žlutém salónu sedělo sedm lidí dychtících po informacích, přestože reálně přihlášen byl pouze jeden z nich. Na místě je také poopravit informaci z prvního odstavce. Kurs se totiž nevěnoval jenom službě kněží ve svátosti smíření, ale také jejich službě mimo svátostný rámec, např. při duchovním vedení.

Každé odpoledne sestávalo ze tří třičtvrtěhodinových přednášek a prostoru pro závěrečné dotazy. Mezi desítkou prezentujících nechyběl kardinál penitenciář či slovenský jezuita Ján Ďačok, jeden z prelátů penitenziárie. Předkládaná témata nabízela pohledy teologických oborů blízkých vnitřnímu fóru, na své si tak přišlo kanonické právo s tématem zpovědního tajemství, morální teologie s tématem zaopatřování lidí na konci života či psychologie s tématem deviantního sexuálního chování.

Vrcholem kursu byla páteční polední audience s papežem Františkem v aule sv. Pavla VI. Bohoslovcům se podařil husarský kousek – přestože audience byla určena pouze pro účastníky kursu o vnitřním fóru, účastnili se jí téměř všichni bohoslovci (včetně těch, kteří nebyli přihlášeni a kteří dokonce neviděli ani jedinou přednášku) a navíc pan vicerektor. Jak je to možné? Stačilo poslat mail a šlo to! Svatý otec přednesl mnoho zajímavých myšlenek. Zmiňme aspoň jednu: „Drazí bratři, pamatujme vždy, že každý z nás je hříšník, kterému bylo odpuštěno. Pokud to někdo tak necítí, lépe ať nechodí ke zpovědi, lépe ať není zpovědníkem.

Jan SlepičkaFoto z audience zde.

Článek o audienci na serveru VaticanNews.