V neděli 21. března se v naší koleji kromě páté neděle postní slavil významný krok řady našich současných alumnů v přípravě ke svátostnému kněžství. Pozvání do koleje přijal Mons. Giuseppe Leanza, bývalý nuncius v České republice, který udělil třem bohoslovcům službu akolytátu a dvěma službu lektorátu, tři bohoslovci byli také přijati mezi kandidáty jáhenství a kněžství. Mons. Leanza v homilii vyzdvihl velikost daru kněžství a jeho trvání po celou věčnost, kněz je sacerdos in aeternum. Současně vyjádřil svou vřelou lásku, kterou chová k České zemi, a zvláště k její církvi a biskupům, kterým vzkázal bratrské pozdravy.