Papežská kolej Nepomucenum a Milosrdné sestry sv. Karla Boromejského zvou ženy ke ztišení při postní duchovní obnově.

Sobota 13. března 2021


19:10 Slavnostní zpívané nešpory (v italštině)

Prvními večerními chválami vstoupíme do slavení 4. postní neděle, takzvané radostné neděle. Zpívají seminaristé a kněží Papežské koleje Nepomucenum, liturgii předsedá P. Vojtěch Novotný. Zde máte k dispozici italský text.Neděle 14. března 2021


9:00 První přednáška (v češtině)

Přednášku určenou již zvlášť pro duchovní obnovu žen pronese P. Lukáš Jambor. Pokud byste raději měli pouze zvukovou nahrávku ve vyšší kvalitě, stáhněte si přednášku z této adresy.
Biblické texty k této přednášce jsou k dispozici zde.  Na začátku jsme zpívali Žalm 42 - Jako laň dychtí (Koinonia 13).


11:00 Homilie mše svaté (česky)

Homilii při mši svaté pro komunitu žen účastnící se této duchovní obnovy pronesl P. Lukáš Jambor. Její záznam je k dispozici i ve formátu mp3.


15:00 Druhá přednáška (v češtině)

Rovněž odpolední přednášku přednesl P. Lukáš Jambor. Zvukový mp3 záznam naleznete zde. Na úvod jsme zazpívali Vše, co mohu dát (Koinonia 10). K přednášce jsme použili biblické texty výše citované. Doprovodný text k přednášce je Juliana Schemann: O mateřství.


18:00 Slavnostní nešpory (v češtině)

Společné setkání završíme druhými večerními chválami z kaple sester. Pod odkazem naleznete text breviáře. Na závěr pozdraví on-line připojené SM. Vojtěcha.
A ještě všechny výše uvedené odkazy pěkně pohromadě:

https://youtu.be/iwNsgm8XK0I – sobota 13. března 19:10 – slavnostní zpívané nešpory (italsky)

https://youtu.be/RyiyCM3wzoo – neděle 14. března 9:00 – první přednáška (česky)

https://youtu.be/EYb15ykLuJ0 – neděle 14. března 11:00 – homilie ze mše svaté (česky)

https://youtu.be/YSKvkYalvBo – neděle 14. března  15:00 – druhá přednáška (česky)

https://youtu.be/Bza9vcNgNsQ – neděle 14. března 18:00 – slavnostní nešpory (česky)(Záznam předešlé adventní duchovní obnovy pro ženy naleznete zde.)

Categories: