Nepomucenum se raduje z velkého daru. V úterý 20. dubna 2021 totiž dorazil z brněnské katedrály sv. Petra a Pavla oltář, který naší koleji věnoval biskup Mons. Vojtěch Cirkle. Stane se tak „kouskem domova“ uprostřed Říma, viditelnou připomínkou stálého propojení s českou církví.
Oltář, dílo sochaře Jaroslava Vaňka z roku 1984, byl prozatím po náročné operaci umístěn do atria před hlavní vchod do koleje. V květnu by jej měl do kaple usadit akademický sochař Petr Váňa.
Během velikonoční doby opakovaně slyšíme slova: „On je náš kněz, náš oltář, náš pravý a jediný Beránek“ (preface 5. velikonoční). Těšíme se, až nový oltář pokryjeme plátnem a vyzdobíme květinami,  abychom připravili Pánův stůl ke slavení eucharistické oběti. Těšíme se, až jej osvětlíme svícemi a až z něj Kristus bude prozařovat naše životy. Těšíme se, až nás bude kolem něj Pán shromažďovat. Těšíme se, až se k němu budou kněží sklánět, aby jej líbali, než přistoupí ke slavení vrcholu dne při mši svaté. Těšíme se, až na něj budeme pokládat chléb a víno, ale i své radosti, starosti a oběti. Těšíme se, až uvidíme stoupat dým kadidla slavných bohoslužeb i až před Bohem zavoní modlitby předkládané ve skrytosti. Těšíme se, až před ním budeme otvírat breviář, abychom se modlili spolu s celou církví.
Kéž nás Pán stále více učí, jak se náš život má stát duchovním oltářem, na kterém přineseme oběť svatého života.


 Více fotografií naleznete zde.

Jak bylo slíbeno v posledním čísle našeho časopisu Brázda, na internetových stránkách naší koleje je nově k dispozici brožura pojednávající o historii, proměnách a ikonografii nepomucenské kaple sv. Jana Nepomuckého, kterou sestavil náš alumnus, P. Lukáš Jambor. Je k dispozici na jedné ze záložek v horní části stránky, případně můžete využít tento odkaz. Přejeme příjemné čtení a snad i rozjímání nad bohatou duchovní symbolikou, kterou díky mnoha dobrodincům naše kolejní kaple skýtá.