České bohoslužby se konají
(až na výjimky a pouze během akademického roku)
vždy první neděli v měsíci v 10.00 hodin.

Srdečně Vás zveme na krajanskou mši svatou v českém jazyce 4. 6. 2017.