Zveme Vás na krajanskou mši svatou v českém jazyce v neděli 3. listopadu 2019.
České bohoslužby se konají (až na výjimky) vždy během akademického roku a to první neděli v měsíci v 10.00 hodin.