Studijní program Johannes
Papežská kolej Nepomucenum v Římě nabízí stipendium pro Studijní program Johannes. Ve stipendiu je zahrnuto desetiměsíční ubytování a strava v Papežské koleji Nepomucenum (září-červen), kurz italštiny (září) a dvousemestrální studium na Teologické fakultě Papežské lateránské univerzity v Římě.

Studenty čeká individuální studijní program v rozsahu až 10 kurzů za semestr. Kurzy jsou zakončeny zkouškou. Výběr kurzů zohledňuje kompatibilitu se studiem na domovské fakultě pro snazší uznání získaných kreditů.
Studijní pobyt je určen seminaristům, denním studentům oboru teologie. Předpokladem pro udělení stipendia jsou:
- dobré studijní výsledky,
- ukončené minimálně 2 roky denního teologického studia na některé z teologických fakult v ČR,
- dobrá znalost italštiny,
- doporučení děkana fakulty,
- doporučení ordináře.
Student seminarista je povinen účastnit se formačního programu v koleji. Motivační pohovor se uskuteční dle domluvy s rektorem koleje.
Kontaktní adresa:
Pontificio Collegio Nepomuceno
Via Concordia, 1
001 83 ROMA, Italia
E-mail: rektor@nepomucenum.it
Tel.: +39 067 726 571
Web: www.nepomucenum.it

Kontaktní osoba:
Roman Czudek, rektor koleje