Stalo se již tradicí, že se o slavnosti svatého Václava koná česká mše i ve vatikánské bazilice sv. Petra s modlitbou za český národ. Letošních oslav se zúčastnilo více něž dvě stě krajanů v čele s hlavním celebrantem, kterým byl litoměřický biskup Jan Baxant. Liturgii doprovázeli čeští hudebníci pod taktovkou dirigenta Jana Zástěry.

Každoroční připomínka národního světce sv. Václava začala v bazilice sv. Petra ve Vatikánu v odpoledních hodinách. Po několika letech poznamenaných pandemií covid-19 se v Římě opět sešlo velké množství českých krajanů z různých koutů republiky. Kromě mnoha poutníků z litoměřické diecéze, kteří přicestovali s biskupem Janem Baxantem, studentů sušického gymnázia, bohoslovců z české koleje Nepomucenum a české komunity žijící v Římě se slavnostní liturgie zúčastnil i diplomatický sbor s velvyslancem u Svatého stolce Václavem Kolajou a ministrem kultury České republiky Martinem Baxou. Pan velvyslanec v závěru mše krátce promluvil k přítomným a vzpomněl nedávno zesnulého slovenského kardinála Josefa Tomka, který svatováclavské mši v Římě předsedal minulý rok.

Biskup Jan Baxant v úvodu bohoslužby vyjádřil srdečné pozdravy jménem celé České biskupské konference a v homilii připomněl odkaz patrona české země sv. Václava a jeho babičky sv. Ludmily, jejíž 1100. výročí mučednické smrti jsme slavili minulý rok. Na konci mše se všichni odebrali průvodem k oltáři sv. Václava v transeptu baziliky, kde se společně pomodlili za český národ. Na úplném konci zazněla hymna České republiky a Svatováclavský chorál, starobylý církevní hymnus, jehož kořeny sahají až do 13. století a jehož obsahem je modlitba ke sv. Václavovi a dalším patronům české země.

Letošní slavnost ovšem přinesla i další pozoruhodný příspěvek do tradice svatováclavských mší ve Vatikánu, a sice hudební doprovod složený ze Severočeské filharmonie Teplice a Kühnova smíšeného sboru pod taktovkou skladatele a dirigenta Jana Zástěry, známého již z národní pouti do Říma v roce 2019. Doprovodem středeční liturgie však jejich úkol v Římě neskončil. Dnes večer vystoupí znovu při slavnostním koncertu v Lateránské bazilice u příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie. Zazní oratorium Nádech věčnosti s pěvkyní Soňou Červenou v hlavní roli, které k loňskému svatoludmilskému výročí složil sám Jan Zástěra. Záštitu nad večerním koncertem převzali předseda vlády České republiky Petr Fiala a pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner.

Vojtěch Razima

publikováno na zpravy.cirkev.cz