Papežská kolej Nepomucenum
& Milosrdné sestry sv. Karla Boromejského
 
Vám nabízejí záznam
adventní on-line duchovní obnovy pro ženy
 
„Nepovstal nikdo větší“
 
 
Duchovní obnova proběhla v neděli 11. prosince 2022
a provázel nás jí P. Josef Roušar.
 
 
 

První přednáška

Homilie mše svaté

Druhá přednáška