Zahraniční kněží

Zahraniční kněží

V Nepomucenu v akademickém roce 2022/2023 žije celkem 26 studentů kněží.

 

Rozložení podle států, z nichž kněží pocházejí:

Indie 10 
Kamerun 5
Česká republika 5
Nigerie 2
Tanzánie 2
Itálie 1
Bělorusko 1

Navíc je zde s námi ještě jeden bohoslovec z Kamerunu a laičtí studenti z Itálie, Ruska, Nizozemí a Slovenska.

 

2022-2023

Společná fotografie z roku 2022/2023.