Jako malé zamyšlení do prvních adventních dnů nabízíme česky nazpívaný hymnus Veni, Emmanuel v podání tří kněží Petra Soukala, Ondřeje Talaše a Václava Šustra. Český text pochází z Coena. Děkujeme našim přátelům P. Miloši Kolovratníkovi, seminaristům Janu Hálovi a Tomáši Moučkovi a sestře Miriam Imrichové, kteří se ochotně zapojili do natáčení tohoto hudebního klipu. Vám všem přejeme požehnaný adventní čas. Nezapomeňme se v těchto dnech čas od času zastavit a zaradovat, neboť Emmanuel přichází, Bůh je s námi...