Čeští kněží 2023–2024

Čeští kněží 2023–2024

Petr Soukal

Petr Soukal

královéhradecká diecéze

student dogmatické teologie

Ondřej Talaš

Ondřej Talaš

olomoucká arcidiecéze

student liturgiky a posvátné hudby

Milan Maštera

Milan Maštera

olomoucká arcidiecéze

student katechetiky

 Michal Krenželok

Michal Krenželok

ostravsko-opavská diecéze

student patristiky

Roman Dvořák 

Roman Dvořák

českobudějovická diecéze

student kanonického práva

 Václav Šustr

Václav Šustr

pražská arcidiecéze

student pastorální teologie

 Miloš Kolovratník

Miloš Kolovratník

královéhradecká diecéze