S radostí v srdci jsme v neděli 17. prosince 2023 v kapli Papežské koleje Nepomucenum přijali akolytát. Je to pro nás závazek, kterým chceme především sloužit svým bližním podle aktuální potřeby. Zároveň vnímáme přijetí služby akolytátu jako další „malý krůček“ na cestě ke kněžství.

Antonín Uhlíř, bohoslovec 4.ročníku